Extraavisen.no

Finans

Enighet i lønnsoppgjøret for renholdere

(FINANS): Etter to dagers forhandlinger har Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for renholdsbedrifter 2022-2024.

Publisert for

, den

Foto: Forbundet for Arbeidsfolk

-Vi er fornøyde med oppgjøret. Vi har hatt konstruktiv dialog rundt tekstendringer og saker vi ønsker å jobbe sammen om de neste to årene. Vi fikk tøffe runder på økonomien, men er fornøyde med helheten i oppgjøret, sier nestleder Brede Edvardsen.

Det er også enighet om å jobbe sammen med problematikken rundt virksomhetsoverdragelser ved skifte av leverandør og tiltak for å motarbeide den økende andelen deltidsstillinger i renholdsbransjen.

Det innført et tillegg for renhold som kan medføre smitterisiko og tillegget for fagbrev økes.

I tillegg ble det forhandlet om lønn og renholderne sitter i igjen med en lønnsøkning på kr. 8,50- fra 1. mai 2022.

Det har vært noen krevende punkter, men et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen.

Forhandlingsresultatet sendes nå på uravstemning, med frist 13. mai 2022.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer