Extraavisen.no

Helse

Enighet om definisjoner av intensivsenger

(HELSE): Det er enighet om hvordan ulike kategorier av senger og intensivsenger skal defineres.

Publisert for

, den

Foto: Anders Bayer, Oslo universitetssykehus HF

Rapporten fra en interregional arbeidsgruppe legges nå til grunn for det videre arbeidet med å vurdere behovet for intensivkapasitet og planlegge for beredskap i sykehusene.

Ulike kategorier av senger, herunder observasjons-, overvåkings- og intensivsenger, har vært definert på ulike måter. De regionale helseforetakene utreder nå fremtidig behov for intensivkapasitet i spesialisthelsetjenesten, hvor en felles forståelse av de ulike kategoriene er av stor betydning. En arbeidsgruppe har på oppdrag av fagdirektørene i de regionale helseforetakene levert en rapport hvor det er enighet om definisjonene.

– Vi er glade og takknemlige for at det er etablert en enighet om felles definisjoner av ulike intensivsenger. Fagdirektørene i de regionale helseforetakene har besluttet at beskrivelsene av ulike kategorier senger legges til grunn for det videre arbeidet med å gjennomgå intensivkapasiteten i den enkelte region, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

Rapporten beskriver også ulike tiltak for å øke beredskapen og kapasiteten i en situasjon hvor dette er nødvendig for å ivareta et økt antall syke eller skadde pasienter.

Lik Extraavisen.no på Facebook!