Politikk

Enighet om lakseskatt kan hjelpe fiskene

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet inngår forlik med Venstre og Pasientfokus om et nytt skatteopplegg for oppdrettsnæringen. I det nye opplegget foreslås det også å se på hvordan fiskevelferden kan styrkes.

Kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen er positivt overrasket over at forliket om ny skatt inkluderer flere grep som kan bedre fiskens velferd og bidra til høyere overlevelse.

– Dyrevernalliansen har lenge etterlyst direkte incentiver for å fremme fiskevelferd, rettet mot aktørene i oppdrettsnæringen. Derfor er vi glade for at skatteforliket inkluderer en enighet om å utrede og vurdere dødelighet som en ny indikator i trafikklyssystemet, sier Kleveland.

Endelig fokus på fisken

– I den store debatten om «lakseskatt» har det vært altfor mye snakk om skatt og altfor lite snakk om laks. Fiskevelferden i oppdrettsnæringen er uholdbart dårlig, og årlig dør over 50 millioner laks i norske oppdrettsmerder. Derfor er vi glade for å se at skatteforliket inkluderer en enighet om å se på hvordan fiskevelferden kan bedres og hvordan dødeligheten kan reguleres, sier Kleveland.

Regulering av produksjonsvekst i oppdrettsnæringen dreier seg i dag utelukkende om kontroll med lakselus. Dette har ført til en hurtig utvikling av nye behandlingsmetoder som har skapt store utfordringer for fiskevelferden. Åpne merder i sjø har stort lusepress, og det er derfor behov for å stimulere næringen til å ta i bruk preventive tiltak.

Muliggjør bedre fiskevelferd og samtidig vekst

På oppdrag fra Dyrevernalliansen har Menon Economics og Nofima nylig utredet virkemidler for redusert dødelighet i oppdrettsnæringen. I rapporten anbefales det å supplere dagens trafikklyssystem for lus med et eget trafikklys for dødelighet på lokalitetsnivå. Kleveland håper at regjeringen vil vurdere nettopp en slik modell.

– Det er i både samfunnets og næringens interesse å sørge for at flere laks overlever. At en av fem laks dør før den havner på tallerkenen er tragisk for dyrene, et stort ressurssvinn for samfunnet, og ikke minst et stort økonomisk tap for næringen. Konklusjonen fra Menon og Nofima er at det er fullt mulig å redusere dødeligheten, samtidig som næringen får fortsette veksten, sier Kleveland.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Daniel DeNiazi

Daniel DeNiazi (født 6.desember 1991, Constanta i Romania) er en norsk journalist og fotograf fra Mandal i Lindesnes. F.o.m 24.januar 2021 er han ansvarlig redaktør i Extraavisen. DeNiazi startet sin karriere i lokalavisen Vestavind (Sveio) da tidligere Frøken Norge-deltaker, Mona Terjesen headhuntet han som frilans journalist. Han har mer enn 10 års erfaring innen journalisikk.