Extraavisen.no

Næringsliv

Enighet om nye hovedavtaler mellom fagorganisasjoner

(NÆRINGSLIV): I dag kom Virke til enighet med LO og YS om mindre endringer i selve hovedavtalene.

Publisert for

, den

Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i hovedorganisasjonen Virke. Foto: Virke

Partene ble også enige om å jobbe aktivt sammen de neste fire årene for å utrede mulige tiltak for å øke organisasjonsgrad og tariffavtaledekning i handels- og tjenestenæringen.

Dette vil bidra til koordinert lønnsdannelse, lavt konfliktnivå og god omstillingsevne.

– Det er med et godt organisert arbeidsliv vi kommer frem til de beste løsningene. Den norske modellen med trepartssamarbeidet er hjørnesteinen i norsk arbeidsliv.

Ved å samarbeide med LO og YS står vi bedre stilt for å få flere til å organisere seg og øke tariffavtaledekningen blant våre medlemmer i handels- og tjenestenæringen, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i hovedorganisasjonen Virke.

Lik Extraavisen.no på Facebook!