Færre døde i trafikken

Ni personer har omkommet i trafikken hittil i år, mot 17 på samme tidspunkt i 2020.

Unsplash
Foto: Alexander Popov

Det opplyser Statens vegvesen.

Statens Vegvesen opplyser om at Februar var den sjette måneden på rad med nedgang i antall trafikkdrepte sammenliknet med samme måned året før.

– Nullvisjonen ligger til grunn for alt Statens vegvesen gjør, og vi ser at det gir resultater. Februar var den sjette måneden på rad med nedgang i antall trafikkdrepte i forhold til samme måned året før. Dette er inspirerende og god motivasjon til å fortsette arbeidet. Vi vil fortsette arbeidet med å jobbe mot de ambisiøse målene som følger av nullvisjonen, sier Guro Ranes.

Lik Extraavisen.no på Facebook!