Extraavisen.no

Været

Fare for flom i Oslo og Viken

(NORGE/OSLO): Mot helgen er det ventet store nedbørsmengder – med fare for flom. Bor du i Oslo og i Viken bør du ta noen forholdsregler for å unngå skader.

Publisert for

, den

Kommende helg tar ukens regnvær seg opp, og det kan gi flom i små og mellomstore elver på Østlandet. Foto: Fremtind

I følge varsom.no vil ukens regnvær ta seg opp, og det kan gi flom i små og mellomstore elver. Det kan føre til overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, jord- og flomskred der regnbygene treffer.

Det er også fare for stengte veier og lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Ofte er det de enkle triksene som fungerer best.

– Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna. Ofte tar regn- og flomvannet med seg gjenstander som bidrar til å tette avløpssystemet, så rydd bort ting, skrot og kvister fra hagen som lett kan blir tatt av vannmasser. Se også til at avløp og kummer ikke blir demmet opp, og sørg for at vannet har fritt leide inn i avløpskummene, sier Therese Nielsen, skadeforebygger i forsikringsselskapet vårt Fremtind.

Overfylte kjellere har blitt et vanlig problem ved store nedbørsmengder. Fjern derfor verdifulle gjenstander fra kjeller og garasje.

 – I det minste bør du få gjenstander opp fra bakken eller i vanntette beholdere. Hold dører og vinduer til kjeller lukket, og i verste fall vurder å tette til med sandsekker, sier Nielsen. 

SLIK KAN DET SE UT: I helgen er det fare for å få vann i kjeller og hus. Foto: Fremtind


Ikke glem bil, båt og campingving

Har du eiendeler nær elv eller innsjø i området hvor det er varslet mye nedbør eller flom, bør du vurdere å trekke det lenger unna bredden.

– Når det er store nedbørsmengder og flom får vi inn en del skader på biler i parkeringskjelleren og campingvogner som i motsetning til hus kan flyttes fra risikoområder. Erfaringsmessig er campingplasser utsatt fordi de ligger langs elvebredder eller innsjøer. Er du i tvil bør du flytte bilen og campingvogna, sier Nielsen.

– Har du vært rammet av flom og tilbakeslag i rør grunnet store vannmengder tidligere bør du være ekstra på vakt. Har det skjedd én gang, kan det skje igjen. Det gjelder både de som bor i utsatte strøk nær elvebredder og innsjøer og personer som bor i tettbygde områder der det har vært vannoppsamlinger tidligere, sier Nielsen.


Gode råd før det kommer ekstreme nedbørsmengder:

  1. Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
  2. Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.
  3. Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
  4. Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av flomvannet.
  5. Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann.
  6. Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
  7. Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
  8. Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor hendelse kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
  9. Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

Lik Extraavisen.no på Facebook!