Trafikk

Fire vil drifte riksvegene i Drammen og omegn

Driftskontrakten for riksvegene i Drammensområdet gjelder fra 1. september 2022 og fem år framover, og omfatter 340 kilometer veg, hvorav 290 kilometer riksveg og 50 kilometer gang- og sykkelveg langs riksveg.

Kontraktsområdet omfatter kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike og Øvre Eiker. Vegnettet innenfor Hole, Ringerike og Modum innlemmes i kontrakten først fra 1. september 2023.

Her er tilbudene:

TilbyderTilbudssum kr. eks. mva
Vaktmesterkompaniet AS415.000.000
Veidekke Industri AS434.464.912
Mesta AS477.649.881
Presis Vegdrift AS562.250.244

 Kontraktsignering

– Vi er godt fornøyd med konkurransen og antall tilbydere, sier byggeleder Anita Tveiten.

Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, og dersom all dokumentasjon er i orden, er det tilbyderen med laveste pris som vinner kontrakten. Etter planen skal kontrakt undertegnes etter påske.

Dette inngår i drifts- og vedlikeholdskontrakten i Drammensområdet 2022-27:

 • Motorveger (4-6 felt)
 • Andre riksveger
 • Bygater
 • Landeveger
 • Gang- og sykkelveger
 • 22 tunnelløp (mellom 125 og 3800 meter lengde)
 • 381 bruer (blant annet Norges lengste bru – Drammen motorvegbru på 1892 meter
 • 10 rasteplasser/hvileplasser (seks med toalett og en med toalett og dusj)
 • 5 pendleparkeringsplasser
 • Tiltak for reduksjon av luftforurensning i Drammen, Asker og Bærum
 • Alle andre objekter som normalt er i en driftskontrakt veg (fortau, skilter, rekkverk, overvannsystemer, støyskjermer, gjerder, kantstein, holdeplasser, bygninger, utemøbler med mere)
 • Vinterdrift (brøyting og strøing med mere) og sommerdrift (grøntarealer, renhold og feiing med mere)

Lik Extraavisen.no på Facebook!