Extraavisen.no

Næringsliv

Fiskebåt er i mot forbud mot isbryting ved Svalbard

(TROMSØ/SVALBARD): Miljødirektoratet foreslår forbud mot isbryting i Svalbards territorialfarvann. Dette kan skape problemer for rekefisket, mener Fiskebåt.

Publisert for

, den

Arctic Swan på rekefiske ved Svalbard. Foto: Norges sjømatråd.

Det er i forbindelse med en høring om endringer av Svalbardmiljøloven og tilhørende forskrifter at Miljødirektoratet forslår et forbud mot isbryting.

Forskriften gjelder i utgangspunktet i hele Svalbards territorialfarvann, inkludert viktige rekefelt. Rekefelt på Isfjorden, Forlandssundet, Kongsfjord/Krossfjord og Hinlopen er alle innenfor territorialfarvannet.

– Normalt vil reketrålere ikke fiske på felt med fast is, og heller ikke forsere tykk is. Forbudet vil likevel gjøre det umulig å drive rekefiske på feltene fra november/desember og til et godt stykke utpå våren, siden forbudet også gjelder «is som er i ferd med å legge seg». Forbudet kan dermed få konsekvenser for norsk rekenæring både på sjø og på land, sier Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt.

Forslaget er som følger: 

Det er forbudt med bryting av fastis og is som er i ferd med å legge seg. Med fastis menes sammenhengende landfast sjøis. 

Forbudet gjelder ikke motorferdsel a) for å holde farleden inn til havnene i Longyearbyen og Barentsburg åpen b) for å sikre forsyninger til Ny-Ålesund c) for Kystvaktas utføring av nødvendige oppgaver der disse ikke kan løses på annen måte.

Ifølge Vaskinn er rekefisket ved Svalbard en viktig aktivitet også i forhold til norsk tilstedeværelse og suverenitet over øygruppen. 

– Rekefisket er store deler av året, eneste norske økonomiske aktivitet i farvannet rundt Svalbard. Vi mener derfor at forbudet mot isbryting må tas ut av forslaget til lovendringer, sier Vaskinn.

Lik Extraavisen.no på Facebook!