Extraavisen.no

Arkiv

Flåthen med tre utfordringer til regjeringen

(OSLO): LO-leder Roar Flåthen vil ha mer penger til jernbane, en nasjonal dugnad for et anstendig arbeidsliv og sterkere innsats mot fattigdom.

Publisert for

, den

– Resultater på disse områdene vil være viktige for våre medlemmer når de skal stemme i 2009, sier Flåthen.

På LO Stats kartellkonferanse på Gol innledet både statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Roar Flåthen om det fagligpolitiske samarbeidet.

– Et stort flertall av våre medlemmer støtter den rødgrønne regjeringen. Det er ikke bare fordi regjeringen leverer. Det er like mye fordi det forventes at den skal fortsette å levere.

Flåthen tok utgangspunkt i klimautfordringene da han ba politikerne om et krafttak for kollektivtrafikken. Han la spesielt vekt på jernbane. – En oppgradering/nybygging av jernbanenettet til høyhastighet og en utbygging til flere kryssingsspor for godstransport, vil gi jernbanen mulighet til større markedsandel både av person- og godtransport. Nå må politikerne presentere en sterkere og mer målrettet jernbanesatsing med økte bevilgninger!

Flåthen inviterer til en nasjonal dugnad for et anstendig arbeidsliv.

– Vi trenger en nasjonal dugnad for et anstendig arbeidsliv. Sosial dumping finnes i dag i alle bransjer. Dessverre er problemet økende og verktøyene vi har til å bekjempe uvesenet med, er få. Vi utfordrer regjeringen til å utarbeide et lovverk som effektivt hindrer sosial dumping. Målet må være at alle arbeidstakere i Norge skal ha anstendig arbeidsliv.

LO-lederen tok et oppgjør med fattigdom i Norge. – Barnefattigdom i ett av verdens beste land å bo i er fullstendig uakseptabelt! Derfor må innsatsen mot fattigdom økes.

Han frykter at Norge kan få en ny underklasse.

– Lykkes vi ikke i kampen mot sosial dumping og med å integrere alle deler av innvandrerbefolkningen på en bedre måte, vil vi få en ny underklasse i Norge, sa Flåthen.

Roar Flåthen advarte mot konsekvensene av et eventuelt regjeringsskifte i 2009. – I 2005 hadde vi en sentrum-høyreregjering som førte en politikk som ikke var i våre medlemmers interesser. I 2009 er alternativet til dagens regjering en enda mer høyredominert regjering enn den vi slåss mot i 2005.

Da kan vi få en Fremskrittsparti-dominert høyreregjering. En slik regjering er ikke i våre medlemmers interesse, slo LO-lederen fast, og konkluderte med at bare en politisk våken fagbevegelse og en rødgrønn regjering som leverer kan forhindre det.

Lik Extraavisen.no på Facebook!