Extraavisen.no

Innenriks

Flere drukningsulykker fra båt i første kvartal

(STATISTIKK): 10 personer har druknet i forbindelse med bruk av båt så langt i år. Det er en dobling i forhold til samme periode i fjor. Totalt omkom 17 personer i drukningsulykker i første kvartal, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

Publisert for

, den

Mange drukningsulykker skjer etter fall fra land, eller fall mellom båt og brygge. Illustrasjonsfoto: RS

Seks av båtulykkene var relatert til bruk av fritidsbåt, mens fire personer druknet fra yrkesbåt.

– Vi har ikke registrert så mange drukningsulykker verken fra fritidsbåt eller yrkesbåt i første kvartal siden Redningsselskapet overtok drukningsstatistikken i 2017, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

– Som regel er det få drukningsulykker fra fritidsbåt vinterstid. Fire av årets ulykker ser ut til å ha skjedd etter fall mellom båt og brygge. Er man uheldig og faller ut i kaldt vann, er drukningsfaren dessverre stor, sier Krangnes.

I første kvartal druknet 17 personer. Det er seks flere enn på samme tidspunkt i fjor, og en økning på 55 %.

I tillegg til de ti båtrelaterte drukningsdødsfallene, omkom seks personer etter fall fra land. Hendelsesforløpet for én av marsulykkene er uavklart. 

Fem ulykker i mars

I første kvartal druknet 17 personer. Det er seks flere enn på samme tidspunkt i fjor, og en økning på 55 %.

I mars registrerte Redningsselskapet fem drukningsulykker. En filippinsk mann i 20-årene druknet etter at han falt over bord fra lasteskipet han arbeidet på. Ulykken skjedde utenfor Lurøy i Nordland. Tre personer omkom etter fall fra land forrige måned. En eldre mann ble funnet i sjøen i Tromsdalen i Tromsø. I Oslo ble en mann funnet omkommet i Akerselva i Nydalen, mens en mann i 40-årene druknet i en elv i Sandvedparken i Sandnes i Rogaland. Hendelsene er ikke ferdig etterforsket. Siste dag i mars ble en mann i 50- til 60-årene funnet omkommet i sjøen i Leangbukta i Asker i Viken. Det er foreløpig ikke kjent hvordan ulykken skjedde.

I tillegg er én drukningsulykke etter-registrert i statistikken siden forrige publisering. Det gjelder en mann i 40-årene funnet omkommet i en båthavn i Vollen i Asker i midten av februar.

Én kvinne, 16 menn

16 av de 17 var menn. Den yngste var i 20-årene, mens den eldste var i begynnelsen av 80-årene.

Fire av drukningsulykkene i første kvartal har skjedd i Nordland, mens Troms og Finnmark og Agder har hatt tre ulykker. Det er registrert to drukninger i Viken og Vestland. Trøndelag, Rogaland og Oslo har alle hatt en drukningsulykke så langt i år.

Våris og kaldt i vannet

Mens det var fire ulykker etter fall gjennom is i første kvartal i fjor, har det ikke vært slike ulykker så langt i år. Samtidig, med påsken nært forstående, minner Redningsselskapet om at vårisen er skummel.

– Nå på våren svekkes isen av sol og mildvær. Isforholdene kan variere gjennom dagen, og med få meters avstand. Bruk isvarslingen på varsom.no, og sjekk alltid isen selv, oppfordrer Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

Redningsselskapet minner også om at det er kaldt i vannet, selv om det er vår i lufta i deler av landet.

– Pass på deg selv og andre rundt sjø og vann. Skulle du likevel være uheldig å falle i vannet, er det viktig å beholde roen og få kontroll over pusten. Så kan du finne ut hvordan du kan berge deg selv eller få hjelp, sier Krangnes.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Siste artikler:

Tror du Vladimir Putin har kreft?
2 stemmer