Extraavisen.no

Finans

Flere eldre får betalingsanmerkninger

(ØKONOMI): Antallet personer over 66 år med betalingsanmerkninger øker – men de eldste er fremdeles best til å betale for seg.

Publisert for

, den

Foto: Sven Mieke

I likhet med antallet konkurser har også antallet personer med betalingsanmerkninger gått taktfast ned gjennom koronapandemien. Denne trenden videreføres også i tredje kvartal.

– Det er likevel viktig å huske at betalingsanmerkninger, og endringer i disse statistikkene, kommer som en følge av utviklingen innen inkassosaker og mislighold. Betalingsanmerkningene kommer med andre ord i ettertid, og er derfor ikke nødvendigvis en god indikator på situasjonen akkurat nå, påpeker Per Fjærestad i Creditsafe.

– Det tar tid fra et mislighold oppstår til man får en betalingsanmerkning, og vi vil følge denne trenden nøye i tiden fremover.

– Fremdeles de klart beste betalerne

Tross den generelle nedgangen ser vi en liten økning i antall eldre med betalingsanmerkninger. Om lag 17.200 personer over 66 år er nå registrert med betalingsanmerkninger, sammenlignet med 17.000 i Q2.

– Dette er selvsagt litt bekymringsfullt, men det er verdt å påpeke at de eldre fremdeles er de klart beste betalerne og at det fremdeles er i dette segmentet det er klart færrest betalingsanmerkninger, understreker Fjærestad.

– De dårlige blir dårligere

En annen bekymringsfull trend er utviklingen blant personer som allerede har betalingsanmerkninger knyttet til seg.

Selv om færre personer får betalingsanmerkninger viser tallene en økning i antall anmerkninger pr. person.

– Med andre ord ser vi at det er færre dårlige betalere, men at de dårlige blir dårligere, konkluderer Fjærestad.

Lik Extraavisen.no på Facebook!