Flere nordmenn tar straffen med fotlenke

3501 domfelte personer i Norge påbegynte i fjor soning med fotlenke.

Det viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Tallene viser at det er en økning på 7 prosent fra året før, og personer dømt til ubetinget fengsel i opptil seks måneder kan søke om å få sone med fotlenke.

Lik Extraavisen.no på Facebook!