Extraavisen.no

Arkiv

Flomsonekart for Skarnes overlevert

(NVE): NVE overrakte i dag flomsonekart for Skarnes til kommunene Sør-Odal i Hedmark og Nes i Akershus. Kartet viser at ved 200-årsflom vil store områder oversvømmes langs Glomma og Oppstadåa.

Publisert for

, den

Det er utarbeidet digitale flomsonekart for 20- og 200-årsflom for Glomma fra Funnefoss til Svartfossen og Oppstadåa fra samløpet med Glomma til Storsjøen, i tillegg til deler av sideelver til Glomma. Totalt er ca. 75 kilometer elvestrekning kartlagt, 50 kilometer av dette er av Glomma. I tillegg er det gitt vannstander for 10-, 50-, 100- og 500-årsflom.

Mange områder utsatt
Ved 20-årsflom vil primært lavereliggende områder, delvis med og uten bebyggelse oversvømmes. Ved 200-årsflom vil store områder ved Dyståa, Sæteråa og Oppstadåa stå under vann. Langs Glomma er områder ved Mårud, Dysterud, Gjersøyen, Ulleren, Brutengen, Holen, Korsmoenga, Østre Os og Sander flomutsatt, samt noen områder i Sæteråa ved Bjørnstad. I tillegg oversvømmes boligområder langs Oppstadåa. Også deler av riksvei- og fylkesveiene i området vil bli oversvømt ved 200-årsflom.

Alle bruene i området har god sikkerhet for samtlige flommer.

Det er to flomverk innenfor kartlagt område. Flomverk ved Ulleren har sikkerhet for 200-årsflom, men området er utsatt for bakvann. Flomverk ved Seim har sikkerhet for 20-årsflom fra Seimsjøen, men oversvømmes fra Oppstadåa.

Om flomsonekartene
Flomsonekartene gir kommunen verdifull informasjon i arealplanlegging, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap. Målet er å styre arealbruken bedre og blant annet hindre at det bygges på områder som er utsatt for skadeflom. Kartene er produsert på digital form, slik at kommunen og andre brukere kan benytte resultatene i egne verktøy og sammen med andre kartdata.

Med grunnlag i flomsonekartet, må det innarbeides byggehøyder for det kartlagte området når kommuneplanen for Sør-Odal rulleres.

NVE har laget retningslinjer som definerer hvilke flomfarer som er akseptabel for ulike typer byggverk og infrastruktur. 

Lik Extraavisen.no på Facebook!