Extraavisen.no

Utenriks

FN-prosess gir arktisk urbefolkning i Russland en bedre hverdag

(RUSSLAND): Nord i Russland befinner hoveddelen av landets enorme naturressurser seg, men det er også hjemsted for mange urfolk som fortsatt lever av jakt, fiske og reindrift, slik generasjoner av deres forfedre har gjort i århundrer.

Publisert for

, den

arktisk urbefolkning
Urbefolkningen i Arktis i Russland. Foto: Nornickel.

Det gjelder også for innbyggerne i Tukhard, en bosetning ved Bolshaya Kheta-elven på Taimyr-halvøya. Etablert på slutten av 1960-tallet som et fotfeste for skiftarbeidere i gassindustrien, begynte Tukhard å tiltrekke seg lokale reindriftsutøvere, som kom hit for mat, helsetjenester og andre behov.

Etter hvert som folk begynte å slå seg ned, begynte landsbyen å vokse, kom et bakeri, butikker, kjelehus, sovesaler for arbeidere, en klubb, en kantine, et sykehus og en barneskole. Bebyggelsen fikk også en mulighet til å ta imot helikoptre og småfly, noe som gjorde det litt «nærmere» fastlandet.

Imidlertid er leveforholdene i Tukhard – nå hjem til rundt tre hundre mennesker – ganske dårlige, noen leiligheter er ubeboelige og mangler oppvarming, ifølge lokalbefolkningen.

Industrianlegg i tettstedet er også et problem. En sanitær vernesone, som er i ferd med å etableres rundt dem, kan ikke huse boliger, ifølge ny russisk lovgivning. Så spørsmålet om gjenbosetting av landsbyen er et tema.

– I følge FNs erklæring om urfolks rettigheter er det statlige myndigheters ansvar å sikre informert samtykke (FPIC-rosedyren) fra urbefolkningen for gjenbosetting, sier Alexey Tsykarev, nestleder i FNs forum for urfolksspørsmål.

Men det hindrer ikke de private selskapene fra å melde seg frivillig å engasjere urfolkssamfunn for å bruke denne prosedyren. Og det er mange eksempler i verden på slike direkte relasjoner mellom bedrifter og urfolk, sier han.

I dette tilfellet foreslo den russiske gruvearbeideren Nornickel, som eier gasstransportinfrastruktur i Tukhard, og som er kjent med utfordringer de lokale urbefolkningen står overfor, FPIC-prosedyren for urbefolkningen Nenets of Tukhard i oktober 2021, og de to første rundene med konsultasjoner tok allerede sted med deltagelse av internasjonale eksperter og advokater som spesialiserer seg på urfolks rettigheter.

Dette er det første eksemplet på bruk av denne internasjonalt anerkjente FN-designede FPIC-prosedyren for flytting i Russland, som kan være et eksempel for lignende saker i fremtiden.

Under den første konsultasjonsrunden foreslo Nornickel flere måter for Tukhards gjenbosetting, inkludert flytting til nye hus i New Tukhard, en ny by bare 1,5 kilometer unna den gamle, eller til leiligheter i andre bosetninger. Dersom Tukhard-beboerne går med på å flytte, vil Nornickel foreslå arkitektoniske og ingeniørmessige løsninger for den nye bebyggelsen, mens beboerne vil fortelle om sine behov og krav. Prosjektet kan være fullt ferdigstilt i 2026, dersom beboerne gir sitt samtykke. Ved runde en av konsultasjonene gikk det lokale urbefolkningen med på å delta i FPIC-prosedyren.

Den andre runden med konsultasjoner samlet nesten 80 Tukhard-beboere og lokale tundrareingjetere. De valgte syv Tukhard-innbyggere til et representantskap.

Rådet gjenspeiler hele spekteret av det lokale urfolkssamfunnet, sørger for balanse mellom kjønn og alder, og inkluderer både personer som planlegger å flytte til andre bosetninger og de som ønsker å bli. Reindriftsutøvere, som er registrert i Tukhard, men ikke er bosatt der da de bor permanent på tundra, er også med i rådet. Hensynet til deres interesser var et av nøkkelkravene som ble stilt av internasjonale eksperter.

– Folk har valget, om de vil bli i det tradisjonelle landet og få de nye forbedrede boligene, eller å bli bosatt til andre landsbyer eller byer. Urfolk kan også si nei til gjenbosettingsplanen som selskapet har foreslått. I så fall må staten garantere deres rettigheter til bolig i henhold til nasjonal lov, sier Alexey Tsykarev.

Den tredje runden med konsultasjoner om gjenbosetting i samsvar med FPIC skal finne sted i begynnelsen av mars. Under møtet kan urbefolkningen i Tukhard, for det meste av Nenets-folket, ta sin beslutning om det foreslåtte flytteprogrammet

– Hvis det tas en kollektiv beslutning om å bli og være enig i planen, vil lokalbefolkningen delta i alle stadier av beslutningsprosessen om alle aspekter av dette gjenbosettingsprogrammet, understreket FN-eksperten.

– Det er viktig at det er oss, Tukhards innbyggere av Nenets-folket, som bestemmer vår egen fremtid. Ikke parlamentarikere i høytstående embeter, ikke tjenestemenn fra ulike foreninger, men vi, vanlige folk. Jeg liker denne tilnærmingen, sa Nikita Yamkin, en innbygger i Tukhard valgt inn i Representantenes råd.

Lik Extraavisen.no på Facebook!