Folk vil fortsatt ha skjenkestopp

Over halvparten av de spurte mener at det nasjonale forbudet mot skjenking av alkohol bør opprettholdes.

Foto: Bence Boros

Det viser en undersøkelse fra Opinion.

I undersøkelsen kommer det også frem at i landsdeler med relativt lav smitte, blant annet Trøndelag, er det langt flere som sier nei enn ja til å åpne opp for skjenking.

Regjeringen skal i neste uke vurdere den nasjonale skjenkestoppen av helsemyndighetene, sammen med de andre tiltakene som ble innført over hele landet 25. mars.

Lik Extraavisen.no på Facebook!