Extraavisen.no

Arkiv

Folkemøte om planlagd overføring av øvre del av Eikemoelv

(FOLKEMØTE): NVE har motteke søknad med konsekvensutgreiing frå Sunnhordland Kraftlag AS om planar for overføring av øvre del av Eikemoelv til Vetrhusvatnet (Blåfalli) i Etne og Kvinneherad kommunar i Hordaland. NVE arrangerer difor eit offentleg møte på Åkrafjordtunet 6. november, kl. 1900.

Publisert for

, den

Søknaden er lagt ut til offentleg gjennomsyn på tinghuset i Etne, Åkrafjordtunet i Etne, Kvinnherad rådhus og biblioteket på Husnes fram til høyringsfristen går ut 18.01.2008.

Det vert halde eit ope folkemøte der det vil bli gitt ein orientering om planane. Folkemøtet vert halde på Åkrafjordtunet i Etne kommune 6.11.2007, kl 1900. Representantar frå Sunnhordland Kraftlag AS og NVE vil vere til stades for å orientere om prosjektet og sakshandsaminga og for å svare på spørsmål.

Lik Extraavisen.no på Facebook!