Extraavisen.no

Helse

For lite hjelp til barn med funksjonsnedsettelser

(HELSE): Familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv, viser Riksrevisjonens nye undersøkelse.

Publisert for

, den

Foto: Mark Stosberg

Riksrevisjonens undersøkelse viser at disse familiene må forholde seg til mange aktører for å få den informasjonen og veiledningen de trenger. Det er vanskelig for dem å orientere seg om de ulike ordningene, og foreldrene opplever at de får lite hjelp til å finne fram på tvers av fragmenterte tjenester.

– Mange av familiene er i en vanskelig livssituasjon og må gjøre mye selv for å få hjelp. Uoversiktlig informasjon og lite veiledning kan føre til at noen familier ikke får den hjelpen de trenger. Det er alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Tjenestene familiene får er avhengig av hvor de bor

Sykehusene har ansvar for å gi hjelp som er mer spesialisert enn det kommunene kan tilby. De skal veilede kommunene i deres arbeid med å følge opp barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at kapasiteten ikke dekker det samlede behovet, og at det er store geografiske variasjoner i tilbudet. I tillegg påvirker omfanget av hjelp familiene får fra sykehusene hvor mye hjelp de får fra kommunen.

Undersøkelsen viser også store variasjoner mellom kommunene når det gjelder tjenester til familiene og at statsforvalterne behandler familienes klager på kommunale vedtak ulikt.

– Slik det er nå har det alt for mye å si hvor familien bor. Det svekker likebehandlingen av og rettsikkerheten for barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser. Det er alvorlig. Samfunnet må stille bedre opp for dem og deres familier, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Lik Extraavisen.no på Facebook!