Extraavisen.no

Innenriks

Forbereder samlet humanitær innsats i Ukraina

(NORGE/UKRAINA). Norsk Folkehjelp forbereder og iverksetter nå humanitær innsats innenfor flere områder i Ukraina.

Publisert for

, den

Minerydder Bosnia Foto: Julie Elisabeth Sørensen

Som en direkte respons på Innenriksminister Denys Monastyrskys appell til det internasjonale samfunnet om hjelp til humanitær mine- og eksplosivrydding i Ukraina mobiliserer Norsk Folkehjelp materiell støtte til State Emergency Service of Ukraine (SESU), landets direktorat for sivil kriseberedskap.

 – SESU er per dags dato den eneste aktøren som kan drive humanitær rydding av landminer og andre eksplosiver. ‘De har ekspertise og personell, samt tilgang til de områdene hvor landminer er lagt og eksplosiver er brukt’, sier Per Håkon Breivik, leder for humanitær mine- og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp, ‘men akutt mangel på kjøretøy og nødvendig materiell’.

-Det er ingen internasjonale humanitære mineryddingsorganisasjoner som i dag har slik tilgang. Første fase i Norsk Folkehjelps støtte til SESU er å forsyne dem med såkalt Explosive Ordnance Disposal utstyr, mineryddingsutstyr, beskyttelsesutstyr som vester og hjelmer, førstehjelpsutstyr og kjøretøy.

 – Dette er ekstremt viktig. Det som ligger igjen etter krigføringen er en reell, kontinuerlig trussel mot alle sivile som bor der, samt de som vurderer å returnere. Det kommer til å bli et kappløp med tiden. All støtte som kan gis til SESU vil bidra til å redde liv, forklarer Breivik. Vi søker også støtte fra Norsk UD samt en rekke av våre andre internasjonale donorer til dette formålet.

På lengre sikt har Norsk Folkehjelp som ambisjon å selv kunne implementere humanitær mine- og eksplosivrydding i Ukraina, noe som avhenger av hvordan krigen utvikler seg i de kommende ukene og månedene.

 Samtidig som denne operasjonen forberedes, har vi nå et team på bakken i det vestlige Ukraina for å vurdere hvordan vi kan støtte frivillige organisasjoner som i dag er sentrale i å få frem hjelpe dit behovene er størst. Det finnes et aktivt sivilsamfunn i Ukraina, som gjør en stor og viktig jobb i dag. De bidrar med mat, klær, telt og annet livsnødvendig som folk på flukt er avhengig av. Disse organisasjonene trenger også internasjonal støtte, og vi er i kontakt med en rekke av disse i dag.  Dette er noe man ser i mange kriger verden over, og Norsk Folkehjelp har  lang erfaring i å hjelpe slike organisasjoner med å gjøre best mulig arbeid med knappe ressurser.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer