Extraavisen.no

Trafikk

Foreslår friluftsområde langs E6 i Lillehammer

(TRAFIKK): I planforslaget for E6 Roterud – Storhove foreslår Nye Veier å utvikle et nytt friluftsområde i tilknytning til Vingromdammen. I forslaget legges det også opp til mindre støy.

Publisert for

, den

Nye Veier sitt forslag til ny løsning på Vingrom. Foto: Nye Veier

Den nye parken blir liggende i tilknytning til det eksisterende friluftsområdet ved Vingromdammen. Det skal erstatte dagens veikryss i Vingrom, rett sør for Lillehammer. I planforslaget har Nye Veier lagt opp til at det nye Vingrom-krysset flyttes noen hundre meter lenger nord, bort fra bebyggelse og Vingrom skole.

Vest for motorveien foreslås det at veikrysset tilknyttet motorveien blir omgjort til en ny park. Med denne løsningen vil det eksisterende friluftsområdet ved Vingromdammen også få en bedre støysituasjon enn i dag.

– Vi foreslår å flytte veikrysset for å redusere støy der barn og voksne har sitt daglige virke. Men først må planforslaget godkjennes av Lillehammer kommune, sier Nye Veiers prosjektsjef for E6 Roterud – Storhove, Kåre Nordsjø.

Planforslaget for ny E6 mellom Roterud – Storhove ligger nå ute på 2. gangs høring i Lillehammer kommune, med høringsfrist 25. mars. Prosjektet jobber for endelig behandling og et eventuelt vedtak i kommunestyret i løpet av sommeren 2022.

Om prosjektet:

Nye Veier AS har utarbeidet reguleringsplan for ny E6 fra Roterud i Gjøvik til Storhove i Lillehammer kommune. E6 er landets viktigste riksvei, og ny vei vil bety mye for trafikksikkerhet og bo- og arbeidsmarked i Mjøsregionen. Strekningen bygges som en 23 km firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. AF Gruppen er totalentreprenør og Norconsult er rådgiver i prosjektet.

Lik Extraavisen.no på Facebook!