Extraavisen.no

Næringsliv

Første fagskole i landet med landbruksakkreditering

(LANDBRUK): Fagskolen Innlandet er den første fagskolen i Norge som får akkreditering fra NOKUT for fagområdet landbruk.

Publisert for

, den

I 2021 søkte rekordmange personer mat- eller landbruksfaglig utdanning på en fagskole. Foto: Colourbox

Det betyr at de selv kan opprette nye landbruksfag eller gjøre vesentlige endringer i utdanningstilbudet innen landbruk.

 Jeg gratulerer Fagskolen Innlandet som første fagskole med akkreditering på landbruksområdet! Dette er en anerkjennelse av Fagskolen Innlandet som et studiested med høy faglig kvalitet. Praktisk rettet landbruksutdanning som utdanner spesialiserte fagarbeidere med høy kompetanse, er noe landbruksnæringen trenger og etterspør. Jeg oppfordrer flere til å søke høyere yrkesfaglig utdanning, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Akkreditering er en formell aksept eller godkjenning av at noe eller noen oppfyller spesifiserte krav.

I Norge må hver fagskole få akkreditert individuelle fag av NOKUT for å kunne få lov til å tilby undervisning. At Fagskolen Innlandet har fått akkreditering på landbruksområdet betyr at de fritt kan opprette nye landbruksfag uten at det først må akkrediteres hos NOKUT.

Mange ønsker å ta høyere yrkesfaglig utdanning

Regjeringen har de siste årene hatt store ambisjoner for høyere yrkesfaglig utdanning. Gjennom stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden har regjeringen fulgt opp med flere tiltak for å løfte yrkesfagene.

Regjeringen har blant annet utformet ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning og likestilt rettighetene for studenter på lik linje med andre studenter i høyere utdanning.

Interessen for høyere yrkesfaglig utdanning har vært økende de siste årene. I 2021 søkte rekordmange personer mat- eller landbruksfaglig utdanning på en fagskole.

Over 430 personer søkte en mat- eller landbruksfaglig utdanning som førstevalg. Samtidig har det vært en stor vekst i antall utdanningstilbud innen mat- og landbruksfag de senere årene.

Lik Extraavisen.no på Facebook!