Extraavisen.no

Arkiv

Førstekommentar fra LO-leder Roar Flåthen

(LO / ØKONOMI): – Regjeringen viderefører en politikk med fast styring av økonomien kombinert med en innsats for arbeidsmarked og velferd. Det tjener LOs medlemmer på en god måte, sier LO-leder Roar Flåthen

Publisert for

, den

Vi har fått en rekordsterk sysselsettingsvekst, uten at økonomien løper løpsk slik den gjorde under jappetida. Lønningene øker solid, samtidig som rettferdig fordeling blir prioritert.

– Regjeringens opplegg skiller seg klart fra opposisjonens politikk for skattelette og privatisering og svekkede ordninger for arbeidstakerne. De viderefører en jevn utbygging av offentlig tjenesteyting, samtidig som de retter opp kutt i dagpengeordningen og gjennomfører skatteopplegg med en bra sosial profil. Vi er glad for at fradraget for fagforeningskontingenten øker noe også i dette budsjettet.

Flåthen understreker at også LO kunne ønsket seg større uttellinger på flere områder. Særlig for helsesektoren og forskningen er det store udekkede behov som burde fylles. Samtidig er det viktig at opplegget som helhet ikke strekker strikken for langt.

– Vi har en aktivitetsvekst i økonomien på hele fem prosent på bare ett år. Det er mye bedre at veksten er jevn og bærekraftig enn at vi nå skal sjanse på en overoppheting som vil utfordre kostnadsutvikling og konkurranseevne, og sette arbeidsplasser i fare. En økonomi i balanse er et mye bedre utgangspunkt for forhandlinger om pensjon og andre forbedringer enn en som er i faresonen. Derfor er det riktig å ikke bruke alle de kronene som handlingsregelen ut fra en mekanisk betraktning gir grunnlag for.

Arbeidstilsynet får 10 millioner mer sammenlignet med budsjettet for 2007. Sammenlignet med revidert budsjett 2007 er økningen på 5 mill. kroner.

Dette må anses som en forsiktig økning. Skal regjeringen leve opp til de forventninger fagbevegelsen har når det gjelder å bekjempe sosiale dumping må det forventes en ytterligere styrking av kontrollmyndighetene fremover.

Ut fra statens ambisjoner om en aktiv eierskapspolitikk er vi også kritiske til statens utbyttepolitikk i Statkraft, understreker Flåthen.

– Vi vil nå gå nøye gjennom forslaget til statsbudsjett sammen med forbundene.  Det er også forslag LO vil se kritisk på. Det gjelder for eksempel dagpengene for de som permitteres, sier LO-leder Roar Flåthen.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Siste artikler:

Tror du Vladimir Putin har kreft?
2 stemmer