Trafikk

Fortsatt høy piggfri-bruk

Mens Statens vegvesen sørget for å registrere bruk av piggfrie vinterdekk i 17 norske kommuner før forvaltningsreformen i 2020, er det sist vinter blitt undersøkt i bare fem kommuner. Bakgrunnen er overføring av ressurser til landets fylkeskommuner.

Gebyr gir forventet effekt  

Siden det bare er registrert bruk av piggdekk i fem kommuner, er det vanskelig å trekke ut noen generell trend for 2022 for hele landet. Men dataene viser en stabil høy bruk i de fem byområdene som ble undersøkt i vinter.

– Vi ser også en tydelig effekt av å innføre piggdekkgebyr. I Kristiansand, som innførte gebyrsone 1. desember i fjor, har andel piggfrie vinterdekk økt med hele fire prosentpoeng til 75 prosent, sier sjefingeniør Karl Idar Gjerstad i Statens vegvesen. 

I Stavanger/Sandnes er andel som kjører piggfritt, målt til om lag 91 prosent. Dette er den høyeste bruken som er registrert så langt på Nord-Jæren og tangerer Oslos rekordmålinger fra 2018, 2019 og 2020. Stavanger innførte piggdekkgebyr i 2017.

Nye grenseverdier krever flere tiltak 

Fra 2022 har Regjeringa innført nye grenseverdier for svevestøv i Forurensningsforskriften. Svevestøv fra piggdekk er en dominerende kilde for grovt svevestøv (PM10).

– Både utredningsarbeidet til forskriftsendringen og måledata fra 2021 viser at flere kommuner må innføre bedre, eller flere, tiltak mot PM10 for å overholde de nye grenseverdiene, sier sjefingeniøren.

Bruk av piggdekk er hovedårsaken til asfaltslitasje og veistøv. Veistøv virvles opp når været er tørt og danner helseskadelig svevestøv, både PM10 og PM2,5.

Å redusere bruken av piggdekk har vært og er fortsatt et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten i norske byer og tettsteder. 

– Det er svært nyttig å ha god kunnskap om bruk av piggdekk i Norge. Strengere grenser betyr også flere strakstiltak, og det forutsetter god varsling. God varsling bygger på blant annet oppdaterte piggdekktall, sier sjefingeniør Pål Rosland i Vegvesenet.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Daniel DeNiazi

Daniel DeNiazi (født 6.desember 1991, Constanta i Romania) er en norsk journalist og fotograf fra Mandal i Lindesnes. F.o.m 24.januar 2021 er han ansvarlig redaktør i Extraavisen. DeNiazi startet sin karriere i lokalavisen Vestavind (Sveio) da tidligere Frøken Norge-deltaker, Mona Terjesen headhuntet han som frilans journalist. Han har mer enn 10 års erfaring innen journalisikk.