Med den nye fireårsavtalen er det tredje gang siden 2014 at Telenor får oppgaven, som for første gang også omfatter etablering av 5G-hotspots i områder hvor mange mennesker samles.

Telenor må fortsatt sikre utvidelse av mobildekning for innbyggere, bedrifter og ansatte i Herning, Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkjøbing og Skive kommune. Det er klart etter at de seks midt- og vestjyske kommunene nylig signerte en ny fireårskontrakt med teleselskapet på toppen av å holde et felles telefonianbud.

Det er tredje gang Telenor vinner oppgaven. Avtalen omfatter som tidligere telefoni og bredbånd for de kommunalt ansatte, krav til innendørs og utendørs dekning på tvers av kommunegrensene og nå som noe nytt også oppsetting av 5G-hotspots.

– Vi har valgt det beste tilbudet basert på dekning, pris og kvalitet og valget ble igjen Telenor, som vi har vært fornøyd med, og vi ser frem til det fremtidige samarbeidet, spesielt på området 5G hotspots, sier Poul Venø, IT og Digitaliseringssjef i Herning kommune.

Han er felles talsperson for kommunene i Midtvestavtalen.

Siden det første anbudet i 2014 har Telenor kontinuerlig bygget ut mobilnettet i området. Det betyr at de i dag leverer langt over dekningskravene som ble satt i tidligere inngåtte avtaler til beste for kommunens ansatte samt innbyggerne og bedriftene som benytter Telenors master.

– Vi er veldig stolte over å igjen få tildelt oppgaven med å sørge for telefoni og gode forbindelser til våre kunder og de kommunalt ansatte i Midt- og Vestjylland. Vi har gjennom alle år hatt et virkelig godt og produktivt samarbeid med kommunene i Midtvestavtalen, som er et godt eksempel på et offentlig-privat samarbeid som har bidratt til å fremtidssikre den digitale infrastrukturen i området, sier Mikkel. Kruse, Business Director i Telenor Danmark.

Den nye kontrakten trer i kraft 1. april 2023. Med den er det for første gang også kommet til enighet om å opprette avgrensede soner med 5G-hotspots på utvalgte steder i kommunene hvor mange mennesker jevnlig samles. På denne måten er det mulig å sikre stabile og raske forbindelser, også når mange er koblet til nettet samtidig i forbindelse med arrangementer og lignende.

I tillegg inneholder kontrakten, som tidligere år, også en rekke dekningskrav, som vil føre til en fortsatt oppgradering av Telenors mobilnett i kommunene. Dette gjelder blant annet tilbakevendende krav om fortsatt innendørsdekning på alle kommunale adresser og garantert utedekning i utvalgte geografiske soner i de enkelte kommunene. Endelig er det også avtalt en pool for etablering av mobilmaster, som kommunene kan disponere.

– Selv om det nå er tredje gang vi vinner oppgaven, betyr ikke dette at vi slutter å investere i mobilnettet vårt i Midt- og Vestjylland – snarere tvert imot. I tillegg er vi også veldig glade for å kunne legge til 5G-hotspots som et nytt tiltak i tillegg til de andre dekningskravene som vi allerede skal levere til kommunene. Med oppsettet av 5G-hotspots kan innbyggerne se frem til svært raske forbindelser i de sterkt trafikkerte områdene hvor det er nærliggende å plassere utstyret, som stadioner, konsertlokaler, gågater osv, avslutter Mikkel Kruse, Business Director ved Telenor Danmark.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Del videre

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer