Fortsetter med tiltak i barnehagene

Oslo kommune opplyser om at barnehager og skoler vil fortsette med samme smitteverntiltak de har i dag.

Unsplash
Illusterasjonsfoto: Andre Quellet

Det gjelder også den første uken over påske, og det betyr at dagens regler gjelder til og med fredag 9.april.

– Vi er nødt til å gi skolene tid til å omstille seg til de nye smittevernveilederne. De har dessverre blitt forsinket fra nasjonale myndigheter. Det er fortsatt en alvorlig smittesituasjon og vi vet at mange elever på de eldste trinnene har veldig mange nærkontakter, noe som er spesielt risikabelt med tanke på det muterte viruset. Derfor må vi utsette overgangen til rødt nivå. Også 5.-7. trinn i de hardest rammede bydelene holder stengt denne uka. Fortsatt vil enkeltbarneskoler og barnehager bli stengt der situasjonen tilsier det, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo til NRK.

Lik Extraavisen.no på Facebook!