Extraavisen.no

Politikk

Bellona forventer flere klimatiltak

(KLIMA): – Vi forventer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer med flere klimatiltak i revidert budsjett. Utover økningen i CO2-aviften viser Solberg-regjeringens statsbudsjett at Høyre har lite å by på når det gjelder klimapolitikken, sier fagsjef i Bellona, Christian Eriksen.

Publisert for

, den

Christian Eriksen, fagsjef i Miljøstiftelsen Bellona mener Høyre har lite komme med i det kommende statsbudsjettet.

Han mener at det er grunn til å ha høye forventninger til klimapolitikken til et Høyre i opposisjon, fordi de åpenbart har lite å komme med akkurat nå.

– Opptrapping av CO2-avgiften er et viktig signal. Nå svinger de pisken, og da må det følges opp med faktiske støtteordninger til omlegging. Større investeringer vil kreve tilskudd eller lån, og her er dagens virkemidler ikke tilstrekkelige. Enova har for få midler sammenlignet med størrelsen på utfordringen de er satt til å løse, sier Eriksen.

Eriksen sier at det er skuffende at regjeringen ikke satser mer på karbonfangst-og lagring (CCS).

– Langskip er regjeringens største klimasatsing. Derfor er det skuffende at de ikke følger opp med mer midler til nye prosjekter. 2020-tallet er tiåret hvor vi kan gi statlig støtte til fremtidssikring av norsk industri, med CCS som den enkeltstående viktigste løsningen. Det er også en løsning som ikke krever store mengder kraft, og vil redusere behovet for foreksempel vindkraft, sier Eriksen.

I statsbudsjettet foreslås en vindkraftavgift på 1 øre/kWh. Dette mener Eriksen er et skritt i riktig retning.

–Det er riktig å gi kommunene mer inntekter fra lokal vindkraftproduksjon, slik Bellona foreslo i vår vindkraftrapport i 2013. Mye kunne blitt gjort tidligere for å unngå dagens svært fastlåste situasjon, og mer må gjøres fremover, mener Eriksen.

Nye anslag i statsbudsjettet viser at Johan Castberg (Equinor) har blitt 4,65 milliarder kroner dyrere siden i fjor.

–Bellona varslet at vi så konturene av milliardoverskridelser allerede i fjor, og anslagene i statsbudsjettet viser at våre 3 varselsbrev var berettiget. Vi frykter at kostnadene vil fortsette å stige ettersom de reelle totalkostnadene av sveisefeil, analysefeil og ferdigstilling av skipet ikke er synliggjort. I tillegg blir Martin Linge (Equinor) enda en milliard dyrere og er nå over dobbelt så dyr som da man vedtok det i 2012. Overskridelsene på Martin Linge er i tråd med hva Bellona har varslet tidligere. Vi regner med at kostnadene vil fortsette å øke, blant annet for plugging av ubrukelige brønner. Det opprinnelige anslaget var 30,3 milliarder kroner. Nye anslag er 63,1 milliarder. Martin Linge vil sannsynligvis trenge en oljepris på 70 dollar per fat for å gå med overskudd. Det norske folk kan ikke lenger ta skatteregningen for slike overskridelser. Selskapene må incentiveres til å vise reelle kostnader i nye prosjekter, og skattereduksjon på byggeoverskridelser utover det som er meldt inn bør fjernes, mener Eriksen.  

Lik Extraavisen.no på Facebook!