Extraavisen.no

Innenriks

Forventer uttak av grenseulv

(NORGE/SVERIGE): Både Norges Jeger- og Fiskerforbund og Svenska Jägerförbundet forventer at ulvene på Rømskog skal tas ut. Fredag skal rovviltnemndene vedta kvoter for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

Publisert for

, den

Knut Arne Gjems, leder av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), forventer at rovviltnemndene opprettholder å ta ut Rømskogflokken.Foto: NJF

I august anbefalte sekretariatet i rovviltnemndene region 4 og 5 uttak av revirene Slettås, Mangen, Hornmoen og Rømskog. Sistnevnte er et grenserevir mot Sverige, og dermed måtte man først ta kontakt med svenske myndigheter.

Nå har myndighetene i Värmland sagt at de ønsker å ta ut ulv fra Rømskogreviret på svensk side. Det åpner for at også norske myndigheter kan gjøre det samme på norsk side. Både den norske og svenske jegerforbundet mener at forvaltning av grenseulvene er en felles utfordring.

Knut Arne Gjems, leder av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), forventer at rovviltnemndene opprettholder å ta ut Rømskogflokken.

– Grenserevirene har så langt vært en nøtt for myndighetene i både Norge og Sverige, men nå ser det ut til at vi får gjennomslag for at også grenseflokkene skal bli en del av den aktive forvaltningen, sier Gjems.

– Vi ser ingen grunn til at ikke rovviltnemndene skal opprettholde forslag til uttak av alle de fire flokkene. Ulveforvaltningen må ta hensyn til den tradisjonelle jaktkulturen i Norge, særlig knyttet til løshundjakt.

– Vi har et godt samarbeid mellom jegerorganisasjonene, sier Peter Eriksson, leder i Svenska Jägerförbundet (SJ). – Vi håper vedtaket om å ta ut grensereviret er første steget mot et bedre samarbeid mellom Norge og Sverige om en aktiv forvaltning av grenseulvene.

Lik Extraavisen.no på Facebook!