Extraavisen.no

Arkiv

Full fart på stamveiene

ØKONOMI): Vi må bruke mer enn dobbelt så mye penger på samferdsel som i dag, krever NHO. Investeringsbehovet i stamveinettet er på 400 milliarder kroner. Med dagens investeringsrammer vil det ta minst 50 år å gjennomføre tiltakene.

Publisert for

, den

I sitt nye samferdselspolitiske dokument “SamferdselsLøftet” legger NHO opp til at veiutbyggingen skal forseres og gjennomføres på 20 år. De viktigste veiene må tas innen ti år.

Et eksempel på raskere utbygging er den nye stamveien mellom Bergen og Stavanger som kan stå ferdig i 2019 ved en slik forsert utbygging. Med dagens tempo står den ikke klar før 2059.

Det samme gjelder firefelts motorvei for hele strekket Oslo – Kristiansand som ved denne satsingen vil stå ferdig i 2019, mens dagens tempo i bevilgninger også her betyr at vi må vente til 2059. NHO mener at også strekket Gardermoen – Otta må stå ferdig i 2019, ti år raskere enn ved dagens tempo.

Dette, samt ekstra investeringer for tiltak på jernbane og en sikring av stamveitilknytning til de viktigste havnene, innebærer mer enn en dobling av det årlige investeringsnivået til det nasjonale stamnettet i forhold til dagens bevilgninger.
– Forsvarlig
– Vi mener dette fortsatt er forsvarlig bruk innenfor handlingsregelen, og spesielt fordi samferdsel skal bidra til å sikre fortsatt økonomisk vekst i årene fremover, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

– Mer av oljeinntektene bør nå gå til samferdsel for å sikre at norsk næringsliv er konkurransedyktig i fremtiden. Dette gjør at vi kan ivareta kommende generasjoners behov og sikre velferdsstaten.

Konkrete forslag

I ‘SamferdselsLøftet’ er det flere konkrete forslag som skal bidra til et løft for samferdsel:

  • Prioritert satsing på de ‘viktigste veiene’ i neste Nasjonal Transportplan-periode
  • Veiprising som trafikkregulering, miljøtiltak og finansiering
  • Forpliktende og forutsigbar finansiering av tiltak vedtatt i Nasjonal Transportplan
  • Offentlig privat samarbeid (OPS) må videreføres
  • Veiprising som trafikkregulering, miljøtiltak og finansiering

Norge taper

– Norge taper terreng mot EU når det gjelder konkurranseevne knyttet til rammebetingelser for transport. Skal norske bedrifter fortsatt være konkurransedyktige i fremtiden, er det nødvendig å få frem mer kunnskap om transportens betydning for næringslivets konkurranseevne og utvikle en helhetlig samferdselspolitikk, sier Brubakk.

Lik Extraavisen.no på Facebook!