– Jeg er svært glad for denne støtten til doktogradsløp hos oss, men ikke minst glad for at politikerne uttrykker tydelig støtte til ambisjonen vår om å bli et universitet. Vi deler oppfatning av at universitetsstatus er viktig for utviklingen i Innlandet, sier rektor Peer Jacob Svenkerud ved høgskolen.

I vedtaket pekes det på at Høgskolen i Innlandet (HINN) er en viktig bidragsyter i den regionale kompetansepolitikken og en pådriver for utvikling i hele Innlandet, og at universitetsstatus vil forsterke, utvikle og sikre denne posisjonen i vesentlig grad.

Styrker forskerutdanningen

Fylkestinget bevilget de sju millionene i sitt møte tirsdag 26. april.

En forutsetning for tildelingen er at doktorgradsstipendiatene som midlene skal delfinansiere, skal jobbe med temaer som kan knyttes til fylkeskommunens tre regionale planer for samfunnssikkerhet, inkludering og klima, energi og miljø.

Høgskolen i Innlandet søkte status som universitet i 2018. To år senere ble søknaden avvist av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut). En sakkyndig komité nedsatt av Nokut konkluderte blant annet med at høgskolen ikke oppfylte kravene til stabil forskerutdanning og ikke hadde uteksaminert nok kandidater.

– Støtten fra fylkeskommunen bidrar til å styrke forskerutdanningene våre, og kommer på toppen av annet arbeid vi har gjort for å styrke oss på de områdene hvor Nokut hadde merknader ved forrige søknad, sier Peer Jacob Svenkerud.

En start for videre samarbeid

Høgskolen og Innlandet fylkeskommune har hatt et langvarig samarbeid på mange felt.

I mars inngikk partene en overordnet avtale som skal bidra til tettere kontakt og styrket samarbeid.

– Bevilgningen til doktorgradsløp hos oss er det første konkrete resultatet av samarbeidsavtalen. Framover venter jeg at avtalen vil gi spennende prosjekter og samarbeid til beste for begge parter, sier Svenkerud.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Del videre

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer