Extraavisen.no

Utenriks

Går til sak mot tysk overvåking

(TYSKLAND): Den tyske venstreorienterte avisen “Junge Welt” går til sak mot den tyske sak. Bakgrunnen er det avisen mener er politisk overvåking og trakassering fra BfV, det tyske motstykket til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Publisert for

, den

Unsplash
Foto: Mika Baumeister

Det hører nok med til sjeldenhetene at en avis går til sak mot landets myndigheter for å slippe å bli klassifisert som “venstreekstreme”. Men det er nettopp det avisen “Junge Welt” har gjort.
Den høyst spesielle saken har sitt utspring i årsrapporter fra det tyske Bundesamt für Verfassungschutz (BfV), som tilsvarer vårt PST.

I flere år har BfV stemplet avisen “Junge Welt” som venstreekstrem. Slik avisen ser det, er dette et angrep pressefriheten, retten til yrkesutøvelse og andre basisrettigheter. Det hemmer også avisens muligheter til å drive markedsføring og hemmer tilgjengeligheten ved at den diskrimineres i de ulike salgsstedene.

I tillegg har klassifiseringen, i følge avisen, ført til annonseboikott og på ulike måter hemmet det redaksjonelle arbeidet.

Avisens krav

I sin klage, krever avisen og dets utgiver, det uavhengige Forlaget 8. mai, stans i all videre distribusjon av rapporter med diskriminerende omtale av avisen og dets redaksjon i form av en midlertidig forføyning frem til rettskraftig dom foreligger. I tillegg krever de korreksjon og en innrømmelse av det de mener er ulovlig praksis fra tjenestens side.

Spørsmål i forbundsdagen

I mars i år sendte avisens redaksjon og utgiver et åpent brev til samtlige partier i den tyske forbundsdagen. Her pekte på de før nevnte store “konkurranse-ulemper” som BfVs klassifisering av avisen medførte. I kjølvannet av dette brevet, stilte partiet Die Linke spørsmål til den tyske regjeringen om hvorfor avisen er blitt klassifisert som “venstreekstrem”. I sitt svar på spørsmålet, henviste justisministeren til avisas ideologiske ståsted.