Extraavisen.no

Innenriks

Glittre blir mottaksstasjon for ukrainere

(NITTEDAL): Nå blir det nytt liv på Glittre. Etter at de forrige eierne, LHL, solgte det gamle sykehuset har det vært stille der “oppi Hakkadalen”. Men nå åpnes det for at bygningene skal huse ukrainske flyktninger.

Publisert for

, den

Siden de forrige eierne av sykehuset “oppi Hakadalen”, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) solgte og fraflyttet det tidligere lungesykehuset i 2018, har det vært stille der oppe på toppen av Glittre. Det betyr ikke at det ikke har vært masse planer for etterbruk av bygningsmassen.

Men mange av planene har strandet på gjeldende reguleringsplan for området. Alle utbyggere vet at reguleringsplaner kan være tøffe, ofte uoverkommelige, hindre for ny virksomhet. Dette gjelder særlig når virksomheten som søkes etablert er på siden av vedtatte reguleringsbestemmelser for enten eiendommen eller området eiendommen ligger i.

Gjeldende reguleringsbestemmelser for Glittre sier følgende om hva eiendommen kan brukes til:
“Bebyggelsen skal nyttes til allmennyttige formål, rehabiliteringssykehus. Herunder følger alle typer bygg som har tilknytning til driften av denne type sykehus, som ansatt-, pasient-, gjeste- og pårørendeboliger, felles- og aktivitetsareal for pasienter, pårørende og ansatte, velferdsbygg, garasjer, parkering og uthus, arealer tilknyttet kurs- og kompetanseavdelingen og lignende.”

Flyktninger gir nytt liv

Nå går det imidlertid mot at det på nytt blir lys i vinduene i det gamle sykehusbygget. Nittedal kommune er blir forespurt av Utlendingsdirektoratet (UDI) om mottak av 600-700 flyktninger.

Normalt sett ville disse flyktningene i første omgang blitt plassert på mottakssenteret UDI har i Råde, men UDI varslet før helgen at kapasiteten der er sprengt. UDI vil derfor nå sende flyktningene fra Ukraina rett ut til mottak i enkelte utvalgte kommuner.

Hero, som fra før drifter en rekke asylmottak på oppdrag for UDI, eies av de de samme som eier Glittre. Da Glittre står tomt, og dessuten har en rekke fasiliteter som det er relativt raskt å få opp og stå, var det naturlig å sende en forespørsel dit.

Som nevnt over, vil bruk av Glittre til flyktningemottak kreve at det innvilges en søknad om midlertidig bruksendring.

Tidligere forsøk på omregulert av eiendommen har støtt på motstand fra kommunens side. Men denne gang stiller saken seg trolig annerledes.

Det er tilfeldig, men kan virke som bygdas politiske ledelse var forutseende. Uavhengig av Ukraina, var det på forhånd berammet ekstraordinære møter i både formannskapet og kommunestyret. Her skulle man behandle en omstridt utbyggingssak i kommunen. Men da får også bygdas politikere sjansen til på kort varsel å behandle spørsmålet om mottak av flyktninger og bruksendring på Glittre.

Etter hva Extraavisen erfarer, er det stor velvilje fra bygdas politikere hva angår en slik midlertidig dispensasjon som det her er snakk. Her må hele bygda trå til, er omkvedet på politisk hold.

Lik Extraavisen.no på Facebook!