Krim

Gode resultater etter sjekk av matkriminalitet i sjømat

Det ble tatt ut 25 prøver av røkelaks for kontroll av ulovlig bruk av nitritt. Nitritt brukes som konserveringsmiddel i matvareindustrien, men kan også brukes for å opprettholde farge på produktene. Det er ikke tillatt brukt i fisk.

I 24 av prøvene ble det ikke funnet nitritt. En prøve hadde spor av nitritt, men det er ikke avdekket ulovlig bruk.

-Kriminalitet i matproduksjon kan gi stor fortjeneste der den lykkes, og det er utbredt globalt. Selv om vi tok ut et begrenset antall prøver, er resultatene oppløftende. Ingen bevisst villedning eller bedrageri ble påvist i norske produkter, sier seksjonssjef Marit Forbord i seksjon grensekontroll og kriminalitet i Mattilsynet.

27 000 tonn med ulovlige næringsmidler beslaglagt

Operasjon Opson XI varte fra desember 2021 til mai 2022, og omfattet i alt 26 land. Her er noen av resultatene som ble meldt inn til Europol og Interpol i forbindelse med kampanjen:

  • 26 800 tonn med ulovlige næringsmidler ble beslaglagt
  • Av dette var 15 millioner liter med alkoholholdige varer
  • Det ble gjennomført i alt 74 000 tilsyn i forbindelse med kampanjen
  • 80 personer ble arrestert, og over 175 rettssaker er enten gjennomført eller berammet
  • Åtte kriminelle nettverk ble avdekket

Disse landene deltok i årets aksjon: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Colombia, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Nederland, Norge, Portugal, Romania, Slovenia, Spania, USA.

 Faktasak: Dette er Opson

OPSON er en årlig tilsynsaksjon som styres av EUROPOL i samarbeid med Interpol. Deltagende nasjoner kan velge om de deltar på nasjonale aksjoner på selvvalgte områder/ produkter som publiseres under OPSON aksjonsperioden eller koordinerte aksjoner med et mindre antall land, der tema og aksjonsperiode samkjøres

 Europol støtter og forsterker samarbeidet over landegrensene for å hindre organisert svindel med mat og drikkevarer, blant annet med forfalsket mat og drikke som importeres/eksporteres over grensene. 

Operasjon OPSON XI 2022 ble for Norges del delt i to innsatsområder, alkohol og røkelaks. 

Lik Extraavisen.no på Facebook!