Extraavisen.no

Næringsliv

Goodtech kjøper Avanti Engineering AS

Goodtech ASA (“Selskapet”) har inngått avtale om kjøp av 100% av aksjene i Avanti Engineering AS (“Avanti”), en ledende aktør innen automasjon, maskinsyn og robotisering.

Publisert for

, den

Pressefoto: Goodtech ASA

Kjøpet utgjør en viktig del av Goodtechs strategi for å styrke sin posisjon som foretrukken partner innen automatisering, digitalisering og robotisering.

Goodtech og Avanti har komplementære kompetanseområder. Selskapene vil sammen få økt ingeniørkapasitet, og styrket leveranser inn mot havbruksnæringen samt prosessindustrien i Nord-Norge.

“Jeg er utrolig fornøyd med å få Avanti med på den videre utviklingen av Goodtechs strategiske satsingsområder. Avanti og Goodtech vil samlet bli en enda sterkere teknologileverandør i konkurranse om større prosjekter,” sier Margrethe Hauge, konsernsjef i Goodtech.

Avanti ble stiftet i 1993 og har siden 2000 etablert seg som en foretrukken leverandør innen automasjon, maskinsyn og robotisering. Hovedkontoret ligger i Mo i Rana og selskapet har en forskning- og utviklingsavdeling på Nesna.

Virksomheten er rettet mot både nye og eksisterende anlegg med fokus på innovasjon og egenutviklede løsninger. Avanti har 16 ansatte, hvorav 14 er ingeniører. Selgerne i transaksjonen er gründerne av Avanti, som alle er ansatte og vil være med videre etter gjennomføring. Som en del av kjøpet vil selgerne også få oppgjør i aksjer i Goodtech.

“Goodtech og Avanti deler en felles visjon for veien videre og det har vært naturlig for oss å ville være med også på eiersiden i Goodtech når Avanti nå blir en del av et større konsern.

I fellesskap håper vi å kunne være en sterk bidragsyter til å synliggjøre aksjonærverdier for alle aksjeeiere i Goodtech, ” sier Vidar Olsen, daglig leder i Avanti.

“Det er svært hyggelig å få Avanti med på laget og vi ønsker selgerne velkommen på eiersiden i Goodtech. Med et felles eierskap til komplementære virksomheter mener vi å ha bygget en solid plattform for fremtiden,” sier Mimi K. Berdal, styreleder i Goodtech.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Siste artikler:

Tror du Vladimir Putin har kreft?
2 stemmer