Extraavisen.no

Utenriks

Grønland rammet av alvorlig dataangrep

(SIKKERHET): Siden slutten av mars har ikke den grønlandske sentraladministrasjonen kunnet overføre penger. Dette grunnet et alvorlig cyberangrep som trolig skulle brukes som ledd i spionasje.

Publisert for

, den

Interessen fra stormaktene for Grønland er økende. Ikke minst den pågående krigen i Ukraina og økende splittelse mellom stormaktene har økt interessen for Grønland.

Nylig ble det avslørt et omfattende dataangrep rettet mot det grønlandske sentraladministrasjonen. Dette opplyste det grønlandske nettstedet Sermitsiaq tidligere denne uken.
Det er ikke kjent i detalj hva angrepet gikk ut på. Men det opplyses fra grønlandske myndigheter at angrepet ble utført som et ledd i en spionoperasjon med formål å innsamle informasjon.

Dataangrepet fikk store følger for Grønland. All digital trafikk inn og ut av øya ble blokkert mens det ble jobbet på høygir for å få kontroll over situasjonen.

Alle møter i det grønlandske parlamentet måtte utsettes. Men det som den jevne grønlender nok merket mest til, var at øyas myndigheter ikke fikk brukt dataprogrammene som sørget for automatisk utbetaling av trygder og andre sosiale ytelser. Dermed måtte offentlig ansatte manuelt overføre penger.

Skjerper sikkerheten

I en rapport fremlagt av Politiets efterretningstjeneste, Danmarks svar på PST, fremkom det at Danmark var et attraktivt mål for fremmede etterretningstjenester. I dette lå også at trusselen mot Grønland var økende i det digitale rom.

Ifølge det grønlandske digitaliseringsenheten er problemene nå under kontroll. Men de vil gjennomføre tiltak for å forhindre liknende angrep i fremtiden. I dette ligger det forhåpentligvis også at det avsettes større ressurser til å forebygge og avdekke digitale trusler.
Slik det er i dag, er det et team på fire som utgjør det grønlandske “cyberforsvaret”. Styrkens leder, Katrine Nathanielsen, innrømmer at dette er i minste laget.

Til nettstedet Sermitsiaq innrømmer hun at dersom en russisk hacker vil inn i øyas digitale nettverk, er risikoen for at vedkommende klarer det ganske stor.

– Vi må anta at det etter hvert vil komme et innbrudd. Da er det mer et spørsmål om hvor raskt vi kan stenge ned, begrense skadene og komme tilbake i drift. Det er den virkeligheten vi må leve med. 

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer