Extraavisen.no

Innenriks

Hadde 2,4 i promille i ettermidagsrushet

Den gamle regelen om at kjøring og alkohol ikke hører sammen, var tydeligvis ukjent for en romeriking i 50-årene som møtte i retten nylig. At man må ha førerkort for å kjøre bil, var tydeligvis heller ikke noe han hadde fått med seg.

Publisert for

, den

Foto: Kjell Bua

Det var i slutten av august i fjor en mann i 50-årene bosatt på Romerike fant ut at han skulle kjøre seg en tur. Ifølge mannen skulle han en tur til Grorud for å kjøpe seg noe vin.

Han forklarte i retten at han angjeldende dag hadde drukket tidligere på dagen. Etter å ha gjennomført sitt ærend på Grorud, drakk han en flaske vin før han startet på hjemturen på riksvei 4.

Da mannen befant seg ved Rema på Gjelleråsen begynte han, kanskje ikke uten grunn, å føle seg dårlig. Han svingte derfor inn på butikkens parleringsplass.

Uheldigvis for billisten, men kanskje litt tryggere for hans medtrafikanter, var han blitt observert av andre billister. De reagerte på det de oppfattet som vinglete og uvettig kjøring. Blant annet skal han flere ganger ha kjørt inn i bilen som lå foran ham i køen. Det var derfor blitt tatt kontakt med politiet, som pågrep ham på parkeringsplassen på Gjelleråsen.

Erkjente forholdet

Da mannen nylig møtte i retten, tiltalt for kjøring i alkohoklpåvirket tilstand samt kjøring uten gyldig førerkort, erkjente han de faktiske forhold. Dette gjorde han også overfor politipatruljen som pågrep ham.

Det kom frem under sakens gang i tingretten at mannen to ganger tidligere er dømt er dømt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Som følge av disse sakene var han allerede fratatt førerkortet.

Retten fant det på denne bakgrunn riktig å ilegge ham en straff på 60 dagers betinget fengsel. Dersom han iløpet avtre år fullfører et program mot ruskjøring, slipper han å sone straffen.

I tillegg ble han ilagt en bot på 20.000 kroner og fradømt retten til å kjøre motorkjøretøy for all fremtid.

Dommen ble akseptert på stedet av den tiltalte romerikingen.