Extraavisen.no

Innenriks

Hakadal ungdomsskole får 140.000 av Sparebankstiftelsen

(HAKADAL): Hakadal ungdomskole får 140.000 i prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen som ledd i å styrke skolen som helsefremmende arena.

Publisert for

, den

Viken fylkeskommune og Sparebankstiftelsen DNB har i samarbeid satt i et prosjekt kalt RØRE. Dette er et utviklings- og folkehelseprosjekt i skolen som tester ut hvordan man kan jobbe med gode søvnvaner, matglede og fysisk aktivitet for å legge grunnlaget for bedre læring. Viken fylkeskomme har fått 40,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB for å jobbe med RØRE-prosjektet i Viken-skolene.  

RØRE er en mulighet for skolene til å søke midler til folkehelseprosjekter som de selv ønsker å gjennomføre. Denne tildelingen gjelder for skoleåret 2022/23. Det vil bli en siste mulighet for skoler til å søke midler gjennom RØRE i 2023.

Prosjektet pågår frem til høsten 2024. RØRE-prosjektet i Viken er en videreføring av et prosjekt i Østfold, der nesten 100 RØRE-skoler har deltatt. 

Skolefrokost og mer aktivitet for elever i Viken

Mange skoler har fått støtte til å servere skolefrokost og til tiltak som skal bidra til mer fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. Det kan være utstyr til fysisk aktiv læring, oppmerking i skolegård eller oppgradering av skolegårder.

Med innsatsen fra RØRE-skolene vil mange barn og unge i Viken kunne få en mer fysisk aktiv hverdag. 

– Gjennom RØRE-prosjektet vil vi styrkeBare en skole i Nittedal skolen som helsefremmende arena. Vi mener at helse og læring henger sammen. Elever som har spist godt, vært i aktivitet og er uthvilte lærer også bedre. Å satse på helse og trivsel er enda viktigere nå etter to år med pandemi, sier Siv Henriette Jacobsen som er fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune. 

Viken fylkeskommune har fått 40,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB for å jobbe med RØRE-prosjektet i skolene i Viken.  

Bare en skole i Nittedal

Totalt er det 128 skoler i Viken som til sammen får 15,5 millioner kroner i prosjektmidler til å jobbe for mer fysisk aktivitet, bedre kosthold og gode søvnvaner blant elevene neste skoleår. 

Av disse får Hakadal ungdomsskole, som eneste skole i Nittedal, 140.000 kroner. Disse pengene skal skolen, ifølge søknaden, bruke på ambassadøraktiviteter, aktivitetspark og etablering av en lavvo.

Så får man se om dette er vel anvendte penger, og at skolens elever blir mer aktive.

Lik Extraavisen.no på Facebook!