Extraavisen.no

Utenriks

Har intensivert kampen mot ulovlig tilbaketrekking av kapital

(KASAKHSTAN): President Kassym-Jomart Tokayev møtte leder for Kasakhstans finanstilsyn Zhanat Elimanov som presentertе en rapport om tilsynets virksomhet. Det betyr at de har intensivert kampen mot ulovlig tilbaketrekking av kapital fra landet.

Publisert for

, den

Foto: Akorda.kz

Pressemeldingen er hentet fra Akorda.kz

Kasakhstans finanstilsyn sammen med Etat for finansmarkedsregulering og -utvikling har økt overvåkingen av mistenkelige grenseoverskridende pengeoverføringer for å forhindre ulovlig tilbaketrekking av kapital fra landet.

Presidenten ble informert at antall stansede mistenkelige transaksjoner i år har økt tre ganger, et samlet beløp på omtrent 150 milliarder tenge (tre milliarder kroner). Disse transaksjonene er under vurdering. Ifølge Kasakhstans finanstilsyn er det ikke noen uvanlige økninger i tilbaketrekking av kapital til utlandet. Pengevolumet som har blitt overført til utlandet i år, er redusert med 30 %.

Ifølge Zhanat Elimanov samarbeider relevante myndigheter om styrking av kontrollen over ulovlig utførsel av kontanter. Brudd på til sammen rundt fem millioner dollar (44 millioner kroner) har blitt oppdaget. Kontrollene ved den kasakhisk-kinesiske grensen fortsetter. I de siste tre ukene er det blitt innledet åtte straffesaker og 24 forvaltningssaker i forbindelse med ulovlig innførsel av varer.

Til tross for reduksjon i import av varer, økte toll- og skattebetalingene til statskassen med 20% i januar 2022 (fra 26,6 til 31,7 milliarder tenge). Presidenten ble også informert om arbeidet med sosiale utfordringer. For eksempel, prosjektet Tariff har redusert urimelige kostnader for forsyningstjenester til 1,3 millioner innbyggere, et samlet beløp på 17 milliarder tenge (353 millioner kroner).

13 forvaltningssaker er blitt innledet (åtte vedrørende vannforsyning, tre vedrørende gassforsyning og to vedrørende varmeforsyning). Tokayev har erklært at barns rettigheter skal vies særlig oppmerksomhet i 2022.

I forbindelse med det samarbeider Kasakhstans finanstilsyn med Kommissæren for barns rettigheter i prosjektet Kamkor (omsorg) som er rettet mot å beskytte sårbare grupper i samfunnet. Et av prosjektets resultater er at 800 foreldreløse barn har fått gjenopprettet sine rettigheter til sosialbolig.

Etter møtet instruerte presidenten Finanstilsynets leder om å fortsette med tiltaken for å motvirke skyggeøkonomien. Presidenten anser det som nødvendig å fokusere spesielt på leting etter ulovlig oppnådde aktiva, også i utlandet, samt å intensivere arbeidet med å få slike tilbake til Kasakhstan. Dette arbeidet skal utføres uavhengig av hvem det dreier seg om og hva slags stilling vedkommende har.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer