Extraavisen.no

Trafikk

Her skjer ulykkene i himmelutfarten

(TRAFIKK): Stress og panikkhandling påvirker hvor bilbulking skjer i utfarten før Kristi himmelfartshelgen.

Publisert for

, den

Dagen før Kristi himmelfart er det stor trafikk på veiene, og mange som er innom butikker for å handle. (Foto: If)

Småbulking på bensinstasjoner, parkeringsplasser og i P-hus i tilknytning til butikker og kjøpesentre peker seg ut som bilskade nummer én.

I fjor på dagen før Kristi himmelfart var det 129 skader ved rygging og 176 skader ved påkjøring av parkert kjøretøy, viser statistikk fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

De siste fem årene har det vært nesten 2000 skader bare knyttet til parkering på denne utfartsdagen, viser en analyse forsikringsselskapet If har gjort.

– Det er stress, liv og røre ved butikker ved utfart, og mange som skal handle alt mulig. Til sammenligning er det bare 688 skader siste fem år med påkjøring bakfra i kø, selv om man kanskje skulle tro det var her ulykkene skjer når det er køkaos, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– God avstand til bilen foran er viktig. Det vi har lært på kjøreskolen om å telle 1001-1002-1003 gjelder fortsatt. Er det barn i bilen, blir de sikkert med og teller sammen med sjåføren, sier han.

Clementz understreker at det ikke bare er på veien det er viktig å være aktsom og følge godt med

– Ved parkering og kjøring i førstegir skjer det også ulykker, sier han.

I fjor var det 95 påkjørsler bakfra denne dagen, 65 møte- og forbikjøringsulykker og 150 såkalte eneulykker, som spenner fra utforkjøring til folk som skraper borti sin egen portstolpe. Rundkjøringsulykker er det svært få av. Her har tallet ligget på fire til seks tilfeller dagen før Kristi himmelfart de siste årene.

Til sammen var det 1030 ulykkestilfeller på utfartsdagen i fjor, en nedgang på nesten 300 fra året før.

– Hva nedgangen skyldes, er det vanskelig å si noe om, sier kommunikasjonssjefen i If.

Lik Extraavisen.no på Facebook!