Innenriks

Høring på regler om fiske av pukkellaks i sjø

Forslaget innebærer at det ikke blir åpnet for noe ordinært sjølaksefiske i Finnmark i 2023, i tråd med oppdraget fra Klima- og miljødepartementet. Høringen har frist 11. April.

Se mer om forslaget i pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratet har foreslått følgende presiseringer:

  • Det vil være åpent for fiske etter pukkellaks fra mandag til lørdag i sjøregion Fjordene i Vest-Finnmark. Øvrige regioner i Finnmark vil være åpne for fiske fra mandag til fredag, med unntak av Tanafjorden og nærliggende områder der det ikke vil bli åpnet for fiske.
  • Kilenøtene skal røktes minst tre ganger i døgnet.
  • Fangst skal rapporteres elektronisk.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet tidligere utarbeidet et notat, som vurderer om det er mulig å gjøre et fiske etter pukkellaks i sjø effektivt, og uten at skadene på de naturlig hjemmehørende artene blir for store. Notatet var basert på blant annet en rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Lik Extraavisen.no på Facebook!