Extraavisen.no

Finans

Høye strømpriser kan påvirke lønnsoppgjøret

(FINANS): De siste månedene har nordmenn opplevd historisk høye strømpriser, og mange sliter med å betale strømregningene sine. Negotia har mottatt mange meldinger fra bekymrede medlemmer som krever at myndighetene må gjøre noe med dette

Publisert for

, den

Foto: Unsplash

– Mange av våre medlemmer har kontaktet oss i frustrasjon over de høye strømprisene. Dette er et problem vi er smertelig klar over at påvirker manges privatøkonomi sterkt. Negotia mener derfor at ordningene myndighetene iverksetter må treffe bedre og bredere enn de gjør i dag, sier forbundsleder i Negotia Monica A. Paulsen.

Som fagforening skal Negotia jobbe for medlemmenes økonomiske interesser. Det gjøres i hovedsak gjennom de årlige lønnsforhandlingene lokalt og sentralt. Strømprisene påvirker konsumprisindeksen direkte, og vil dermed også kunne påvirke lønnsoppgjørene framover.

– Når levekostnadene går opp betraktelig – som de gjør nå – vil det bli et hensyn i lønnsoppgjøret, med mindre det kommer tiltak som virkelig monner. Vi er glad for at YS er tydelig ute og signaliserer dette, sier Paulsen.

Negotia har spilt inn behovet for bedre kompensasjonsordninger til YS, som tidlig var ute og gjorde dette krystallklart.

– Regjeringen har som kjent iverksatt tiltak for månedene desember til og med mars, som letter en del på folks strømregninger, og vi vil se nøye på effekten av disse. Negotia vil sammen med YS følge utviklingen tett framover, og vurdere om det er behov for ytterlige grep, sier Monica A. Paulsen.

Lik Extraavisen.no på Facebook!