Extraavisen.no

Krim

Høyesterett skal komme med en Nav-avgjørelse

Høyesterett skal 2. juli komme med en beslutning i sin avgjørelsen, der en mann ble dømt til fengsel for trygdebedrageri.

Publisert for

, den

Illustrasjonsfoto: Torbjørn Holm / Wikimedia Commons

Ifølge NRK er saken gjenopptatt etter at trygdeskandalen kom for en dag.

I den aktuelle saken oppholdt mannen, som mottok arbeidsavklaringspenger, seg i Italia i til sammen 50 uker på to og et halvt år.

Dette var i strid med Nav sine restriksjoner og den statlige etaten hadde ikke gitt noe samtykke.

Lik Extraavisen.no på Facebook!