Extraavisen.no

Politikk

Hundeavl løftes til Stortinget

(DYREVELFERD): 9. juni ble representantforslag om bedre dyrevelferd ved hundeavl levert til Stortinget. Stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik og Alfred Jens Bjørlo fra Venstre tar med dette et viktig tak i det største dyrevelferdsproblemet vi har hos hunder i dag.

Publisert for

, den

Hundeavl løftes nå til Stortinget. Foto: Shutterstock

Dyrebeskyttelsen Norge mener at forslaget er framtidsrettet og inneholder svært viktige poeng.

Mattilsynet jobber i disse dager med en forskrift om avl av hund. I representantforslaget fra Venstres representanter ber de Regjeringen om å sikre at denne forskriften ivaretar velferden til alle hunder- om det så er rase-, blandings- eller designhund.  

Norge som pioner eller sinke?

Det skjer mye internasjonalt omkring avl av hund, og mange øyne ser til Norge etter hundeavlsdommen som kom i februar i år. Representantforslaget legger opp til at Norge kan gå foran som et eksempel til etterfølgelse for andre land. Det tar blant annet høyde for at EU sine retningslinjer bør være førende for måten vi avler hunder på i Norge. Disse retningslinjene sier blant annet at estimerte avlsverdier bør brukes både i utvelgelse av avlsdyr og som informasjon til valpekjøper. 

Hunder skal også kunne pare naturlig, og inseminering kun tillates i svært spesielle tilfeller. Norge bør legge seg på nivå med føringene som kommer fra EU, eller bedre enn dette. Hundeavlen bør baseres på en helhetlig tilnærming der hundenes lynne, funksjon, helse og slektskap, blir tatt hensyn til. Vi kan ikke være en sinke på dyrevelferd. 

Overvåke innavlsøkning

Forslaget innebærer også overvåkning av innavlsgrad ved hjelp av genomiske studier, og dette er viktig. På den måten får man med grunnleggerne av populasjonen, og konsekvenser av matadoravl og flaskehalser som har oppstått underveis. Man kan dermed holde oversikt over innavlsøkning i populasjonen over tid.

Dagens svært utdaterte metode med å se på slektskap noen få generasjoner tilbake i tid, gir ikke korrekt informasjon om populasjonens slektskap. Forvalting av lovverket og forvalting av den enkelte rase må baseres på oppdatert og vitenskapelig basert kunnskap.  

Teknologi for å hindre hundesmugling og uetisk avl

I forslaget bes det også om at regjerningen utreder etablering av en søkbar database med avlsverdier som et mulig verktøy for å hindre hundesmugling og uetisk avl. I Norge har vi allerede store deler av teknologien som skal til for å få til dette.

Det er svært positivt at politikere nå både setter seg grundig inn i problemstillinger omkring dagens hundeavl, og ytrer i klar tekst at de lener seg på vitenskap og står på hundenes side i denne saken.

Saken er nå sendt til Næringskomiteen.

Lik Extraavisen.no på Facebook!