Helse

Innfører restriksjoner i Rogaland etter funn av fugleinfluensa

– Nå er det viktig at alle som driver med fjørfe i dette området setter seg grundig inn i hvilke regler som gjelder. Dette er inngripende tiltak, men de er helt avgjørende for å hindre videre smitte, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Opprettet soner med restriksjoner

Fredag ettermiddag ble det opprettet en risikosone (3-kilometerssone) og en observasjonssone (10-kilometerssone) i området der smitten er påvist. I disse sonene er det nå en rekke restriksjoner og bestemmelser for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Veterinærinstituttet har stadfestet at fugleinfluensaviruset er av undertypen H5N1. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Portforbud i 15 kommuner i Rogaland

Tidligere fredag innførte Mattilsynet portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i 15 kommuner i Rogaland. Det betyr at alle fjørfe og andre fugler i fangenskap i dette området må holdes inne, eventuelt ute i en innhegning med tett tak og skjerming på sidene som hindrer villfugler tilgang.

– Portforbudet innebærer at alle fjørfe og andre fugler i fangenskap i dette området må holdes inne, eventuelt under tett tak, sier Godal.

Kommunene det gjelder er: Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Klepp, Time, Gjesdal, Hjelmeland, Strand, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Eigersund og Hå.

Flere tiltak kan bli iverksatt på kort varsel

Mattilsynet samarbeider med Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, Landbruksdirektoratet, en samlet næring og en rekke andre aktører.

– I løpet av dagen har vi fått bedre oversikt over situasjonen, men vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendig. Ytterligere tiltak kan komme på kort varsel, sier Godal.

Påvist fugleinfluensa på stokkand i området

Fredag ettermiddag bekreftet Veterinærinstituttet påvisning av fugleinfluensa (H5N1) på en stokkand felt ved jakt ved Friestad, Klepp i Rogaland. Prøven ble tatt 31. oktober som ledd i den aktive overvåkingen av fugleinfluensa hos villfugl.

Lik Extraavisen.no på Facebook!