Innfører restriksjoner i Rogaland etter funn av fugleinfluensa

(ROGALAND): Torsdag 11. november ble det påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) på verpehøns på en gård i Klepp kommune i Rogaland. For å hindre videre smittespredning til andre fjørfe i området innfører Mattilsynet flere nye tiltak som gjelder for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap.