Extraavisen.no

Innenriks

Inngår avtale som vil hjelpe Romania nå sine klimamål

(ROMANIA/NORGE): Norske Arbaflame har inngått en intensjonsavtale med den rumenske stat om å fase ut hele landets kullforbruk med Arbacore pellets. Overgangen skal redusere kraftverkenes CO2-utslipp med mer enn 90 prosent, og det er planlagt bygging av et høyt antall fabrikker i Romania.

Publisert for

, den

Romanias energiminister Virgil Popescu og Bjørn H. Knappskog, administrerende direktør i Arbaflame, har signert en intensjonsavtale. Pressefoto: ArbaFlame

Romanias energiminister Virgil Popescu og Bjørn H. Knappskog, administrerende direktør i Arbaflame, signerte torsdag en intensjonsavtale med mål om å først kutte Paroseni Power Plant’s CO2-utslipp, deretter gjøre tilsvarende på resten av landets kullkraftverk. Testingen på det første anlegget vil begynne i første halvdel av 2022.

Samarbeidet innebærer å erstatte kull med Arbacore pellets, en bærekraftig biomasseressurs, og etter hvert bygge fabrikker for å produsere pellets i Romania.

– Vi er veldig glade for å bekrefte vår felles intensjon om å omstille kullkraftverkene i Romania til å bruke ren energi. Romania har en langsiktig plan om å erstatte alt kullforbruk, og dette er helt i tråd må Arbaflames visjon: å akselerere kullutfasingen i Europa, sier Bjørn H. Knappskog, adm. direktør i Arbaflame.

Knappskog legger til at avtalen er viktig for Romania, som har satt ambisiøse klimamål, og vil ha stor betydning for Jiu-dalen, der fabrikken skal bygges.

– Arbaflame tilbyr en løsning som både gir miljømessig og økonomiske fordeler – ikke bare for selskaper – men også i nasjonal sammenheng, sier han.

– Historisk avtale

I likhet med Knappskog understreker Romanias energiminister Virgil Popescu også viktigheten av denne avtalen.

– Dette er en historisk avtale for det rumenske energisystemet. Dette partnerskapet innebærer en massiv dekarbonisering i det at vi vil erstatte kullet i Paroseni Power Plant med bærekraftig produserte pellets med lave CO2-utslipp. Romania har satt noen ambisiøse mål for å redusere klimagassutslipp, og nå skal vi nå dem, sier han.

Arbaflame har også hjulpet andre land med energiomstillingen. I 2015 faset Arbaflame sine pellets inn i Thunder Bay-kraftstasjonen i Ontario, Canada. I 2019 signerte selskapet leveransekontrakt med Power Plant Rotterdam, som skal få leveranser fra ArbaOne i Kongsvinger.

Arbaflame ble grunnlagt i 2005 og har utviklet teknologi som gjenvinner bioavfall fra bærekraftig skogsdrift til fornybar energi. Ved å bytte ut kull med trepellets kan CO2-utslippene kuttes med 90 prosent. I tillegg produseres verdifulle biokjemikalier som biprodukt til blant annet biodrivstoff, bioplast, proteiner og fargestoffer.

Den første fabrikken, ArbaOne, ligger i Kongsvinger og har en produksjonskapasitet på 70 000 tonn pellets, samt 1500 tonn med biokjemikalier. Med et estimert globalt marked på i overkant av 7 milliarder tonn kull i året planlegger selskapet å bygge en rekke nye fabrikker, enten alene eller sammen med partnere.

Arbaflames pellets kalles ArbaCore, og er testet og verifisert ved 14 energianlegg som driftes i Europa, Japan, USA og Canada. ArbaCore skal være et fullverdig grønt kullerstatningsprodukt.

Lik Extraavisen.no på Facebook!