Extraavisen.no

Trafikk

Kan gi kø og lang ventetid

(TRAFIKK): E6 mellom Steinkjer og Mære skal asfalteres. Arbeidet starter søndag 26. juni og gjennomføres på kveld og natt. Det kan likevel bli kø og ventetid på strekningen mens arbeidet pågår.

Publisert for

, den

Det skal legges ny asfalt på E6 mellom Steinkjer og Mære. Foto: Google maps street view.

Søndag 26. juni starter asfaltering av E6 mellom Mære og Steinkjer. Arbeidet skal foregå fra kl. 2100-0600. Det tas sikte på å gjennomføre arbeidet i løpet av 12 skift, slik at strekningen er ferdig tidlig i uke 28, om alt går etter planen.

– Det er midtdeler på strekningen, så selv om arbeidet foregår på kveld og natt, ber vi om at trafikantene tar høyde for at det kan oppstå kø og ekstra ventetid mens arbeidet pågår, sier byggeleder Kristian Ulstad.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer