Extraavisen.no

Utenriks

Kasakhstan-delegasjon på besøk i Afghanistan

(AFGHANISTAN): En høytstående delegasjon fra Kasakhstan har besøkt Afghanistan og hatt møter med den midlertidige regjeringen der.

Publisert for

, den

Delegasjonen ble ledet av Erzhan Kazykhan som representerer Kasakhstans president i sammenhenger der internasjonalt samarbeid står på agendaen. Kazykhan møtte Abdul Kabir og Amir Khan Muttaqi som begge reresenterer den midlertidige regjeringen i Afghanistan.

I samtalene diskuterte man Kasakhstans tilbud om humanitær bistand til det afghanske folket, samt bilaterale handels- og økonomiske bånd.

Under samtalene med Afghanistans midlertidige regjering ble det gitt uttrykk for gjensidig interesse for å gjenopprette tradisjonelle handels- og økonomiske bånd og etterutdanningsprogrammer i Kasakhstan for afghanske studenter.

Foto: Akorda.kz

Kasakhstan har levert fem tusen tonn mel som humanitær hjelp til Afghanistan. Kazykhan har også tilbudt Afghanistan koronavaksinen QazVac-vaksinen.

Kasakhstan formidlet også at man vil samordne sin humanitære bistand til Afghanistan i tråd med de beslutninger FN tar i tiden som kommer.

Kazykhan møtte også Deborah Lyons i Kabul. Hun er FNs generalsekretærs spesialutsending til Afghanistan. De drøftet hvordan samarbeidet mellom Kasakhstan og FN kunne utvikles for å bekjempe den stadig mer alvorlige humanitære krisen som er under utvikling i Afghanistan.

Lik Extraavisen.no på Facebook!