– Landet har iverksatt en aktiv politikk for å styrke ikkespredningsregimet og gjøre en innsats som sikter mot en total avvikling av atomvåpen samt utvidelse av atomvåpenfrie soner, sa Akan Rakhmetullin, Kasakhstans seniorviseutenriksminister.

I Kasakhstan befant seg et av verdens største kjernefysiske prøveanlegg der sovjetiske myndigheter gjennomførte mer enn 400 kjernefysiske prøvesprengninger. Kasakhstan stengte prøveanlegget i 1991 og avviklet frivillig sitt kjernefysiske arsenal til tross for at landet hadde verdens fjerde største arsenal. Kasakhstan ble part i ikkespredningsavtalen i 1993.

Den kasakhstanske delegasjonen ledes av Rakhmetullin og deltar i gjennomgangskonferansen sammen med 133 representanter for andre land og ikke-statlige organisasjoner. Konferansen finner sted i New York fra 1. til 26. august 2022.

– Ifølge Rakhmetullin etterlever Kasakhstan avtalens tre pilarer – atomnedrustning, ikkespredning og fredelig bruk av atomteknologi. Etter å ha opplevd de skadelige konsekvensene av kjernefysiske prøvesprengninger, oppfordrer Kasakhstan andre stater til å overholde “ikkespredningsavtalens hjørnesteinsprinsipper”, sa Rakhmetullin.

På vegne av statene i Den sentralasiatiske atomvåpenfri sone CANWFZ (Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan) oppfordret Rakhmetullin konferansedeltakerne til å støtte arbeidet med å etablere atomvåpenfrie soner i andre regioner i verden.

Kasakhstan tilstreber styrking av det nukleære ikkespredningsregimet under landets formannskap av den første komiteen om nedrustning, globale utfordringer og trusler mot freden under den kommende 77. sesjonen av FNs generalforsamling.

Rakhmetullin gjentok også at Kasakhstans formannskap av den tredje konferansen om traktaten om forbud mot kjernevåpen (TPNW) vil gjøre alt for å oppnå en total avvikling av atomvåpen.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Del videre

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer