Extraavisen.no

Innenriks

Klimaendringer trolig årsak til mindre Gjende-ørret

(KLIMA): Ørreten blir færre og magrere i Gjende. Mindre sikt grunnet bresmelting hindrer fiskens matjakt, og viktige insekter den spiser er sterkt redusert.

Publisert for

, den

Økt avsmelting fra isbreene har medført mer breslam og mindre sikt i vannet i Gjende (til venstre), noe som gjør det vanskeligere for fisken å finne mat. Bildet er tatt fra Besseggen. Foto: Arve Danielsen/Fjuken

– De siste årene har det kommet bekymringsmeldinger om ørreten i Gjende. Fangstene har gått merkbart ned, og fisken har til dels vært mager. Dette har vært situasjonen særlig etter 2018. Nå bekreftes observasjonene om den negative utviklingen for ørreten i Gjende, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

I en ny rapport finansiert av Miljødirektoratet, har Norsk institutt for naturforskning (NINA) gått gjennom alle tilgjengelige fiskedata fra Gjende helt tilbake fra tidlig på 1900-tallet. Materialet omfatter både vitenskapelige undersøkelser og observasjoner gjort av fiskere. Ørret er eneste fiskeart i det høytliggende vannet, som ligger nesten 1000 meter over havet i hjertet av Jotunheimen.

Ser ikke maten

Rapporten konkluderer med at økt avsmelting fra breene har medført mer breslam og mindre sikt i vannet i Gjende. Fisk bruker synet for å finne mat, og ørreten i Gjende er kjent for å beite på planktonkrepsdyr som lever i de frie vannmassene i innsjøen. Mindre sikt vil derfor være negativt for fiskens jakt på mat. Vanntemperaturen i utløpet av Gjende har ifølge rapporten økt med 2,5 grader i august måned i perioden 1995-2020.

Rapporten trekker også frem at Gjendeflua, en insektart av knottfamilien som ørreten spiser mye av, er blitt sterkt redusert de senere årene. Gjendeflua er karakteristisk for området ved Gjendes utløp som kalles Gjendeosen, og tilbakegangen av dette insektet har gått utover fisket de siste årene. Når Gjendeflua klekker på sensommeren er den viktig føde for ørreten i Gjende.

Vil følge utviklingen

Gjende er med i Miljødirektoratets overvåkingsprogram for store innsjøer, kalt ØKOSTOR.

– Utviklingen for ørretbestanden i Gjende vil bli fulgt opp av Miljødirektoratet i årene framover. De siste års utvikling i Gjende er svært viktig å følge med på i lys av de pågående klimaendringene. Temperaturutviklingen i høyfjellet og rekordstor bresmelting er elementer som påvirker de økologiske forholdene i høyfjellssjøer som Gjende, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Lik Extraavisen.no på Facebook!