Extraavisen.no

Politikk

Kommunen vil ikke betale for teater i barnehagene

(NITTEDAL): Nittedal kommune ser seg ikke råd til å la barnehagebarn få oppleve profesjonelle teaterforestillinger til passet deres alder. Det kom frem under siste kommunestyremøte.

Publisert for

, den

Foto: Sharon McCutcheon

I fjor fikk en del av barnehagene i Nittedal besøk av Unge Viken Teater. Unge Viken Teater er en satsing i regi av Viken fylkeskommune, Lillestrøm kommune og Lillestrøm kulturforum. Teateret ønsker å være et viktig bidrag til scenekunsten for barn og unge både lokalt og nasjonalt i form av forestillinger av høy kvalitet, utvikling av kompetanse, sterke felleseier, og ikke minst et begeistret publikum på alle arenaer vi besøker gjennom året. Forestillingene når gjennom egen formidling og samarbeid med andre ut til ca. 70.000 mennesker i året.

Teater i barnehagen er Unge Viken Teaters satsing på produksjon og formidling av teater for barn mellom 3-6 år. Vi utvikler forestillingene i tett dialog med barn og pedagoger, og spiller dem i barnehagene rundt om i region Viken.

Teaterbesøket barnehagene i Nittedal fikk en gratis smakebit på hva som tilbys gjennom en abonnementsordning. De tilbakemeldinger Unge Viken Teater har fått fra de barnehagene var udelt positive. Men da teateret tok kontakt med Nittedal kommunes barnehagekontor og tilbød bygdas barnehager et abonnement, fikk de beskjed om at dette var det ikke penger til på budsjettet.

Sak i kommunestyret

Unge Viken Teater er ikke av dem som gir seg så lett. De sendte brev til bygdas politikere, og klarte å få saken opp i kommunestyret.

Under behandlingen i kommunestyret, ble det svart fra kommunens enhetsleder for barnehager, Hilde Gran, at de må forholde seg til trange budsjettrammer. Det dreier seg riktignok ikke om mer enn 30.000 kroner for de kommunale barnehagene, men på årets budsjett er det ikke midler til dette.

Ifølge enhetslederen ville et tiltak som dette, dersom det skulle finansieres over årets budsjett, gått ut over andre, helt nødvendige innkjøp til barnehagene. Det gjøres derfor grundige vurderinger ut fra vedtatte føringer for metodikk og pedagogisk opplegg i barnehagene.

Enhetslederen understreket i sitt svar at det handler ikke om at administrasjonen ikke synes at dette er et godt tiltak, men om å skape det faglig sett beste tilbudet, ut fra meget knappe rammer.

Hun mente også det er et poeng, selv om det ikke har vært avgjørende i denne saken, at en hver kostnadsøkning i de kommunale barnehagene vil medføre nesten en firedobling av den aktuelle kostnaden for kommunen, gjennom en senere økning av tilskuddet til de private barnehagene.

Lik Extraavisen.no på Facebook!