Kontroll på koronautbrudd

Det opplyser kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold.

Ifølge NRK er 74 personer smittet , og av de er 17 smittet av det muterte viruset, og én av disse er tilknyttet en barnehage.